S A F E T Y S E R V I S

SITUACE NA TRHU S OJETÝMI VOZIDLY

SITUACE NA TRHU S OJETÝMI VOZIDLY

Rok 2023 se vyznačuje silnou poptávkou po ojetých vozidlech, což žene cenu vzhůru. Automobilky se stále potýkají s nedostatečnou výrobní kapacitou, která je způsobená převážně nedostatkem náhradních dílů pro kompletaci vozidla, mj. již známých čipů či nyní nově i polovodičů. Průměrná doba výroby vozidla se i nadále drží na 7 měsících. Z tohoto důvodu již většina majitelů zánovních (ale i starších) vozidel nemá o prodej svých vozidel zájem a český trh již nenabízí tolik vozidel na prodej, než jak jsme byli zvyklí z doby před cca 4 lety. 

  • Meziročně se zvýšila cena ojetých vozů o 10 % a průměrná cena vozu je nově 299 000 Kč. Nejvíce se však prodávají vozidla v rozmezí 150-200 tis. Kč.
  • Stáří prodávaných aut meziročně kleslo o půl roku na rovných 9 let.
  • Podíl aut s českých původem se meziročně zvýšil o pětinu na 49 % trhu, nejvíce v oblibě jsou i nadále Škodovky.
  • Pomalu se zvyšuje podíl prodaných ojetých elektromobilů. Každé 120. prodané vozidlo je již na elektrický pohon, stále je to však pouze 0,8 % z celku. 
  • V Česku za rok 2022 přibylo 194 000 vozidel s povinným ručením. Ke konci roku čítal celkový počet vozidel  9,053 milionu. 

 

ŠKODNÍ INFLACE

Na trhu s pojištěním aut stále panuje určité napětí. Pojišťovny promítají škodní inflaci do ceny pojištění jak pro nové zákazníky, tak i pro stávající klienty v retailu, flotilách i leasingu. Obecně lze letos očekávat navýšení pojistného v průměru mezi 10-15 % individuálně dle škodní historie konkrétního klienta.

Škodní inflaci neovlivňují pouze navyšující se ceny práce a náhradních dílů v autoservisech, ale také modernizace vozového parku a s ní spojená vyšší finanční náročnost prováděných oprav. V pětiletém horizontu průměrná škoda vzrostla o 50 %, podobně dramaticky se vyvíjí i ceny lakýrnických prací, které od roku 2018 vzrostly v průměru o více než 11 procent.

Průměrná majetková škoda na povinném ručení dosáhla v roce 2023 výše 42 213 Kč, což znamená meziroční zvýšení o 16 %.  

 

UKONČENÍ ÚZEMNÍ PLATNOSTI - RUSKO A BĚLORUSKO

Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami. Při vstupu do prostoru EHP budou muset uzavírat tzv. hraniční pojištění → více info na www.ckp.cz.

V květnu 2022 začaly státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty, nicméně pojišťovny již postupně na vydávaných zelených kartách omezují územní platnost právě přeškrtnutím RUS a BY.

 

Pro intenzivnější spolupráci v segmentu pojištění právní ochrany se D.A.S. pojišťovna rozhodla s účinností od května 2023 ve většině krajských měst zřídit podporu na externí obchodní partnery a každému přidělit KAM a tým.

Podporovány jsou segmenty B2B i B2C. Kolegové z týmu pojišťovny jsou připraveni na konzultace ze strany RENOMIA GROUP a zároveň i osobně podpořit vybrané obchody přímo u klientů.

Kontakty naleznete na intranetu ZDE.

 

KB Pojišťovna naplno vstupuje do pojišťovacího startupu Mutumutu

KB Pojišťovna patřící do mezinárodní skupiny Société Générale přebírá plnou správu a distribuci životního pojištění Mutumutu. Société Générale v pojišťovacím startupu zajišťujícím správu, distribuci a marketing, vlastnila minoritní podíl.  KB Pojišťovna nyní přebírá činnost společnosti Mutumutu pod svá křídla. Společnost Creative Dock, která se zabývá budováním firem a funkčních technologických projektů tím omezuje svoje aktivity v tomto inovativním produktu na IT podporu.      

Z pohledu Skupiny KB jde o další ze série akvizic inovačního startupů z oblasti financí. Mutumutu v roce 2018 na trh uvedlo maximálně srozumitelné a transparentní pojištění sjednávané výhradně online, které vrací klientům část pojistného za vedení zdravého životního stylu. Mutumutu bylo v roli vázaného zástupce pojišťovny, zajišťovalo distribuci a správu životního pojištění, stejně tak i kompletní péči o klienty a veškeré marketingové aktivity. KB Pojišťovna byla v roli poskytovatele pojištění. Nyní se pojišťovna rozhodla Mutumutu převzít úplně. Postupně si převezme aktivity Mutumutu a zaintegruje je do svých struktur.

„Členové Skupiny Société Générale mají už dlouhodobě zájem vstupovat do inovativních projektů, které odpovídají na požadavky nových generací. Přímé zahrnutí Mutumutu do produktového portfolia KB Pojišťovny bylo vždy jedním z možných scénářů a nyní nastal vhodný čas ho realizovat,” uvedl Zdeněk Zavadil, člen představenstva pojišťovny.

„Za zhruba čtyři roky existence Mutumutu se nám podařilo na českém trhu etablovat do té doby nevídaný pojišťovací produkt a také filozofii, že finanční služby mají být nejen digitální, ale také jednoduché, transparentní a férové. Mutumutu pojištění teď může nyní plně čerpat výhody, kterými KB Pojišťovna a také Société Générale disponuje,” říká Martin Pejša, šéf společnosti Creative Dock, která Mutumutu založila.

Zdeněk Zavadil dodává, že z pohledu stávajících klientů Mutumutu se nic nemění. KB Pojišťovna bude Mutumutu dál provozovat a nabízet pod stávající značkou i za totožných podmínek. Od spojení si slibuje především efektivitu provozních nákladů. Od Creative Docku přebírá i IT řešení a zákaznickou podporu. „Za uplynulé roky se Mutumutu podařilo vybudovat solidní základnu klientů a hlavně službu, která má na poměry pojišťovnictví extrémně pozitivní ohlasy, v čemž hodláme pod vedením KB Pojišťovny pokračovat a inspirovat se tím i v dalších produktech našeho portfolia,” dodává. V posledních letech distribuce Mutumutu rostla dvojnásobně. V roce 2021 se startup v Česku dostal do černých čísel, většinu zisku reinvestoval do svého rozvoje.

O Mutumutu 

V době založení revoluční online životní pojištění Mutumutu, které v České republice spolupracuje s KB Pojišťovnou, vzniklo s cílem představit trhu životní pojištění maximálně vstřícné a spravedlivé ke svým klientům. Pojistné podmínky jsou proto psané lidsky, stručně a srozumitelně na osmi stránkách a bez poznámek pod čarou. Navíc odměňuje ty, kteří dávají přednost zdravému životnímu stylu. Klientům pomocí vlastní mobilní aplikace vrací až 30 % z pojistného za to, že se hýbou, nekouří a chodí na pravidelné zdravotní prohlídky.

Zdroj: KB Pojišťovna 

NOVÝ ŠŤASTNÝ DOMOV JE PLNÝ ZMĚN, KTERÉ POTĚŠÍ - SLAVIA POJIŠŤOVNA

Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění bylo podle statistik ČAP v loňském roce nejdynamičtěji rostoucím typem pojištění. Náš Šťastný domov přitom svoji poslední modernizaci prodělal už v roce 2018. Jeho nová verze, odpovídající současnému trendu v pojišťovnictví, proto byla žhavým tématem, ale i výzvou. Dnes Vám můžeme představit aktuální ročník Šťastného domova, opatřený letopočtem 2023. Charakterizuje jej lákavější cenotvorba s transparentnějšími parametry a vyššími limity plnění.

Dvanáctka už neplatí

Podle původních omezení jsme mohli pojistit pouze dvanáct FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ. Tohle už neplatí. Díky novele energetického zákona, který zvýšil limit pro domácí fotovoltaiku z 10 kW na 50 kW, jsme s radostí naše pojištění upravili. 

Problém byl ale v tom, že bychom při změně pojistných podmínek znevýhodnili historické klienty. S právníky jsme proto vymysleli cestu tzv. veřejného příslibu, který klienti mohou najít na našich webových stránkách, takže dnes už toto omezení neplatí jak pro nové zákazníky, tak i pro všechny stávající, kteří si tento produkt sjednali od roku 2018. V současnosti už si tedy mohou ve Slavii pojistit libovolný počet fotovoltaických panelů.

Základem je cenotvorba

I kdyby jakákoliv firma své produkty doslova pozlatila, vždy se její klienti budou v první řadě zajímat o jejich cenu. Samozřejmě v kontextu s tím, jakou službu za ní dostanou. Angličtina pro to má označení „value in money“. V Čechách jde o hodnotu nabízeného produktu a služeb v penězích. Jsme tedy u cenotvorby. V novém majetkovém pojištění Slavie jsme ji upravili tak, aby odrážela škodní průběh, a přitom byla pro klienty stále velmi atraktivní.

Největší pozornost jsme proto věnovali parametrům naší nabídky, a to především limitům k jednotlivým souborům pojištěných věcí. Jak v případě pojištění staveb, tak i pojištění movitých, či nemovitých věcí. Některá nejaktivnější konkurence v současnosti nabízí tzv. bezlimitní pojištění, které je na první pohled ohraničené pouze sjednanou pojistnou částkou. Při důkladnějším studiu VPP však zjistíte, že i tady některá logická omezení existují. Například pro peníze, cennosti a další podobné položky. My jsme se rozhodli pro naprostou transparentnost a tam, kde tyto limity máme, stávají se viditelnou součástí pojistné smlouvy. Jinak řečeno, klient ve Slavii musí zcela jednoznačně a hned od začátku vědět na co je pojištěn a za co si platí.

Zvyšujeme limity plnění 

Pro klíčová rizika a soubory pojištěných věcí budeme mít od začátku května v nových smlouvách stanovený limit plnění až do výše pojistné částky. Půjde zejména o riziko PODPĚTÍ A PŘEPĚTÍ, které zahrnuje nejenom náhlé výkyvy v elektrické síti, zapříčiněné poruchou v rozvodné soustavě, ale také bouřkou a nepřímým úderem blesku. Pokud z těchto příčin dojde k poruše nebo zničení koncových spotřebičů klientů, Slavia jim takovou výši škody nahradí. Podobné je to také u rizika ROZBITÍ SKEL, které doposud ohraničoval limit 200 tisíc korun v případě stavby a 150 tisíc korun v případě domácnosti. Nově budeme škodu plnit v obou případech až do výše sjednané pojistné částky. To samé pak platí i pro ŠKODY, ZPŮSOBENÉ ČINNOSTÍ ZVĚŘE. Z tohoto rizika se nejčastěji platí škody na fasádě, zateplení či plotu. 
U pojištění domácnosti klienti asi nejvíce ocení možnost navýšení limitů pro NEBYTOVÉ PROSTORY a CENNOSTI, a to v obou případech až do výše 300.000 Kč, což je mimochodem jeden z nejvyšších limitů na trhu. V porovnání s konkurencí jsme v tomto případě opravdu velmi velkorysí. Náhrada škody s výrazně vyššími limity, nebo až do výše celkové pojistné částky, platí i pro VANDALISMUS, KRÁDEŽE KOČÁRKŮ a podobně.

Dobrou zprávu máme také pro majitele JÍZDNÍCH KOL, které určitě potěší podstatné navýšení limitu plnění z 50 tisíc Kč na 120 tisíc Kč. V tomto případě samozřejmě musí mít cyklisté kolo schované v místnosti, která má příslušné parametry zabezpečení, což v praxi obnáší minimálně bezpečnostní zámek u dveří do kočárkárny nebo kolárny.

A to nejlepší na konec

Podstatnou informací je to, že ačkoliv Slavia své majetkové pojištění vylepšuje, neznamená to, že jej automaticky také zdražuje. V porovnání s konkurencí jsme si v rámci pojištění domácnosti vedli skvěle již v minulosti. Abychom vytvořili atraktivnější nabídku u pojištění staveb, domů a bytů, snížili jsme v tomto segmentu sazby zhruba o 17 procent.

Věřím, že Šťastný domov čeká ve Slavia pojišťovně stejně skvělá budoucnost, jako v případě jejího nedávno modernizovaného autopojištění, které lze už po několika týdnech bez nadsázky označit za špičku na českém trhu.

 


Lukáš Rozsypal 
produktový manažer 
Slavia pojišťovna

VELKÁ PARDUBICKÁ BUDE OPĚT SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

Slavia pojišťovna bude i letos titulárním sponzorem 133. Velké pardubické, která je nejtěžším cross country starého kontinentu. Tohle spojení, trvající od roku 2019, nepřerušilo ani covidové období a pod názvem Velká pardubická se Slavia pojišťovnou potrvá i v dalších letech. Hlavní závod se letos poběží v neděli 8. října.

„V České republice máme pouze několik tradičních a dlouhými roky prověřených událostí, mezi které patří i Velká pardubická, jež je už pátým rokem spojena s naší pojišťovnou,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny Karel Waisser. Zdůrazňuje přitom nejenom dechberoucí výkony jezdců a dostihových koní, ale také jedinečnou příležitost k setkání se skvělými osobnostmi napříč celým společenským spektrem. „Věřím, že si letošní sezónu v krásné atmosféře a se Slavia pojišťovnou všichni užijí minimálně tak příjemně, jako tu loňskou. Z naší strany pro to uděláme maximum,“ dodává Waisser.

SLAVIA MÁ PRO MOTORISTY JARNÍ PŘEKVAPENÍ

Velké změny v autopojištění přichystala od jara Slavia pojišťovna. Týkají se jak povinného ručení, tak i havarijního pojištění a charakterizují je vyšší limity plnění, krytí většího množství rizik a velkorysejší asistence. Vycházejí z pěti základních balíčků, které si majitelé vozidel mohou doplnit podle vlastního uvážení o další připojištění. Ve Slavii si tak konečnou variantu autopojištění motoristé sestaví podle toho, čeho se obávají a jak často a kde jezdí nebo parkují. Kromě tradičních klientů pojišťovna svůj produkt zacílila i na majitele dražších vozů.

„Nejde jenom o finanční náhradu po nehodě nebo krádeži, ale také o služby, které motoristům zajistí rychlou pomoc,“ vysvětluje ředitel tvorby a správy produktu Slavia pojišťovny Jiří Běťák a upozorňuje na to, že i k té nejjednodušší verzi povinného ručení si lze sjednat třeba VIP asistenční služby. Nové asistence budou automaticky platit i pro řidiče, kteří si smlouvy uzavřeli před letošním jarem.

Základní pojistný limit v naší zemi činí 35 milionů korun na majetkové škody a 35 milionů korun na škody na zdraví a životě. Od příštího roku se ale očekává jeho zvýšení. Jak je na tom s limity plnění Slavia?

My jsme tento limit beze změny cen již nyní navýšili, u nás začíná každý motorista s jistotou plnění na hranici 50 milionů korun. Další varianty pak pokračují až do 200 milionů korun při škodách na majetku i na zdraví. Všechna doplňková připojištění mají samozřejmě evropskou územní platnost a zahrnují rizika od vandalismu přes zavazadla až po pojištění všech skel včetně těch u zpětných zrcátek. Současně Slavia rozšířila škálu pojistných událostí se zvířaty. Kryjí teď nejenom nabourání při jízdě, ale také škody při parkování, kdy třeba kuny s oblibou poškodí kabely v motorovém prostoru.

V minulosti bylo u pojišťoven obvyklé, že klient měl výši spoluúčasti uvedenou v procentech. Jenže když pak naboural, tak vlastně částku, kterou zaplatí ze své kapsy, dopředu neznal. Ve Slavii ji zná?

Ano, zná. Klienti se pojišťují především proti velkým škodám, nikoliv kvůli drobným šrámům. Proč by je tedy měla pojišťovna „trestat“ u vysokých škod odečtením vyšší procentuální spoluúčasti? U nás si proto hned na začátku motorista zvolí fixní spoluúčast od 5000 do 15 000 korun. A bude-li jeho škoda statisícová nebo milionová, žádný jiný výpočet už mu výplatu peněz snižovat nebude.

Slavia prý má nejvíce klientů mezi staršími škodovkáři. Je to pravda?

Našimi klienty jsou majitelé všech značek, které potkáváte na českých silnicích, včetně škodovek. Ale nepojišťujeme jenom škodovkáře. Naše nové autopojištění zdaleka nemíří výhradně na levné vozy, ale i na majitele dražších automobilů, jejichž ceny začínají šestimístnými ciframi na sazebníku. Mýtus o tom, že jsme pojišťovnou pro starší auta české výroby tedy neplatí. Vzhledem k nové segmentaci i cenotvorbě dnes vychází pojištění u Slavie velmi zajímavě v rámci porovnání hodnoty a ceny třeba i pro majitele dražších německých značek. Chceme zkrátka uspokojit i nejnáročnější klientelu.

Zastavme se na chvíli třeba u asistenčních služeb. V čem konkrétně jsou od jara jiné?

Jejich součástí je VIP varianta, která v rámci Česka zahrnuje zcela bezlimitní odtah a stejnou službu v zahraničí do vzdálenosti 400 km. Není-li možné v cizině auto opravit, má v rámci této varianty jeho majitel zajištěnou repatriaci do České republiky. Její součástí je i bezlimitní vyproštění vozidla nebo zapůjčení náhradního automobilu až na devět dní. 

Co když chce mít klient k dispozici náhradní vůz delší dobu?

U osobních vozidel si můžete koupit pronájem náhradního auta na tři, pět nebo deset dní a tyto limity se pak s rozsahem sjednané asistence sčítají.

Novinky v asistenci se týkají pouze nehod a poruch?

Nejenom nehod a poruch. Nově se týkají také odcizení, vandalismu, živlů nebo řidičských chyb. Zároveň je v nich co nejvíce rizik sloučeno pod jeden limit. Řekněme, že budete mít limit ve výši 100 tisíc korun, přičemž se tato částka týká oprav, odtahu, vyproštění, přeložení nákladu či uložení vozidla. V takovém případě pak máte lepší přehled o tom, jakou částku už jste v rámci asistence vyčerpal a jakou máte stále ještě k dispozici.

Slavia pojišťuje i nákladní vozy, které jezdí s návěsy. Jak se ale řidič vyzná v tom, jaká asistence platí pro tahač a jaká pro návěs?

U nás to řešit nemusí. Naše nové autopojištění obsahuje asistenci pro tzv. tandem, tedy jak tahač, tak i návěs. To je velmi praktická věc, protože řidiči, kteří během přepravy návěsy často mění, už nemusí pátrat po tom, pro který z nich a v jakém rozsahu mají asistenci sjednanou. Teď se ve stejném rozsahu vztahuje jak na tahač, tak i na libovolný zapřažený návěs. 

Noční můrou pro majitele nákladních vozů je jejich případné vyproštění po nehodě…

Teď už ne. Velkou výhodou této varianty je totiž bezlimitní vyproštění.

Vraťme se ještě k osobním autům. Jak to, že některým drahým vozům u vás vychází pojištění levněji?

Vycházíme z jejich pravděpodobných škod. A některé značky tuto pravděpodobnost mají u zcela konkrétních modelů velmi malou. Díky moderním komponentům už s nimi tak snadno nenabouráte, protože hodně věcí hlídají za řidiče různá čidla a senzory. Také jejich zabezpečení už je na takové úrovni, že se například zloděj do jejich interiéru dostane jenom velmi těžko. Tohle všechno pak zohledňuje i naše pojištění.

Starší vůz odmítnete pojistit?

Neodmítneme. A dokonce jsme ještě benevolentnější než jiné pojišťovny. Většina hráčů na českém pojistném trhu má u vozidel limit pro pojištění dvanáct let. My jsme jej posunuli. Vzhledem k tomu, že průměrné stáří vozového parku je v České republice téměř 16 let, ve Slavii vám pojistíme i patnáctileté auto.

Ještě tady je jedna skupina dopravních prostředků – elektrokoloběžky. Od příštího roku se i na ně bude vztahovat povinné ručení. Prý jste ale v tomto segmentu předběhli dobu…

Ano, my už je pojišťujeme od loňského roku. Po celém Česku dnes jezdí přes 400 tisíc kol a koloběžek s přídavným elektrickým motorem. A protože někdy svému okolí opravdu způsobují nemalou škodu, budou je muset jejich majitelé pojišťovat v rámci povinného ručení. Slavia se proto už vloni rozhodla vyplnit legislativní vakuum a poskytujeme jejich řidičům odpovědnostní pojištění. Buď zdarma k pojištění majetku, nebo za zhruba korunu denně. Jde o jednostopé dopravní prostředky, vybavené přídavným elektrickým motorem s maximálním výkonem do 250 W, které dosahují rychlosti do 25 km/hodinu. Naše pojištění je bez spoluúčasti a vztahuje se na území celého světa.

Budete nabízet pojištění elektrokoloběžek i příští rok? Když už tohle pojištění bude povinné…

Povinné ručení se bude vztahovat jenom na některé elektrokoloběžky. Konkrétně na těžké a rychlé elektrokoloběžky a segwaye. Urazit zpětné zrcátko nebo porazit člověka ale můžete i těmi do rychlosti 25 km/hodinu. A pokud byste neměl v zádech pojištění, musel byste tyto škody zaplatit z vlastní kapsy. Srážka s elektrokoloběžkou se často přirovnává k nárazu předmětu o váze více než sto kilogramů. Podle mého názoru se mnoho městských elektrokoloběžek stejně povinnému ručení zřejmě vyhne. Běžně totiž lidé jezdí po městě na strojích, které váží do 15 kg. Z čehož vyplývá, že význam pojištění odpovědnosti z provozu kol a koloběžek Slavia pojišťovny, které celoročně stojí 399 korun, neskončí ani příští rok.

Jako jedna z prvních na trhu začala Slavia pojišťovna využívat služby umělé inteligence při likvidaci škod. V čem je to výhodné pro klienty?

Naše autopojištění nabízí klientům webovou aplikaci, díky které nemusí s opravou čekat na příjezd mobilního technika. Zařízení jim napoví, co všechno mají vyplnit a nafotit, a pokud jsou podklady v pořádku, ve více než polovině případů dostanou výplatu škody do pěti dní.

Jak konkrétně to funguje?

Klient poškozeného vozidla získá v SMS zprávě elektronický klíč, který mu umožní otevřít webovou aplikaci. Nemusí tedy sám nic instalovat. Program pak uživatele přesně navede, ukáže mu, co má nafotit, poté vyhodnotí rozsah poškození a automaticky spočítá náklady na opravu. Zrychlujeme tím celý proces, a především výplatu peněz, která je na jeho konci a která klienty zajímá nejvíc.

U velkých havárií standardně asistuje policie a od ní má motorista protokol. Na pojišťovny se ale motoristé obracejí hlavně kvůli menším „ťukancům“…

A právě v takový moment jim tato aplikace přijde vhod. Skvěle funguje především u škod do sto tisíc korun, tedy například u tzv. parkovacích škod. Pokud klient zvolí vyřízení škody rozpočtem a všechny podklady zašle v odpovídající kvalitě, dostane peníze do dvou dnů.

Takže lidský faktor z toho úplně zmizí?

Úplně ne. Pokud by systém něco nezvládl, kontroluje od počítače každou škodu likvidátor. Takže když bude mít pochybnosti o kvalitě dodaných podkladů, či správnosti výpočtu škody, ozve se zpět a vše dořeší „postaru“. V praxi to třeba znamená, že se s klientem dodatečně domluví na prohlídce vozu.

Jak si dnes vlastně stojí Slavia pojišťovna v pojišťování automobilů?

V porovnání s tržním průměrem jsme vloni rostli více než dvojnásobně a díky těmto jarním novinkám chceme růst udržet i letos.

 

Lukáš Rozsypal 
produktový manažer 
Slavia pojišťovna

Upozornění na neférové jednání některých zámečnických společností

Pozor na nefér jednání, se kterým se jako klienti můžete setkat, pokud využijete jinou společnost, než kterou zajistí asistenční služba Allianz.

Upozorňujeme klienty, aby vždy v případě havarijní situace kontaktovali asistenční službu Allianz na telefonním čísle 241 170 000

V opačném případě se vystavujete riziku, že padnete do pasti firmě, která poskytuje předražené služby, a o cenách Vás informují až po provedení práce. Proto můžete navíc zaplatit nemalé peníze! V rámci asistenčního zásahu máte sice nárok na pomoc při havarijní situaci (například vytékající voda z potrubí) nebo když si zabouchnete dveře, avšak Allianz může poskytnout úhradu pouze do výše sjednaného limitu.

Allianz rekapituluje a připomíná:

  • zabouchnutí dveří s mechanickými zámky: v takovém případě zajistíme odemknutí. V případě ztráty nebo odcizení klíče, uhradíme práci a náhradní díly pro výměnu zámku do výše sjednaného limitu.  
  • zabouchnutí dveří s elektromechanickými zámky: poskytneme pomoc, pouze pokud se jedná o mechanické části těchto zámků.

V rámci asistenčních služeb má klient u produktu MůjDomov v jednom pojistném roce nárok na bezplatné využití 4 zásahů za rok a limit na jeden zásah je 5 000 Kč. V případě pojištění majetku u podnikatelů v pojistném produktu MojeFirma má klient nárok na 4 zásahy za rok a limit na jeden zásah je 8 000 Kč. Limit zahrnuje náklady na práci, materiál nebo náhradní díly sloužící k opravě a dále dopravu řemeslníka. V rámci celkového limitu jsou u pojištění MůjDomov náklady na náhradní díly (tzn. netýká se materiálu) při havarijní situaci omezeny částkou 700 Kč za jeden zásah.

Víte co dělat, když získané odškodnění po dopravní nehodě nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám?

Dopravní nehody jsou pro všechny zúčastněné strany traumatizující a finančně náročné. Zákony většiny zemí stanoví právo poškozených na odškodnění za škody způsobené při dopravní nehodě. Avšak, co se stane, když získané odškodnění nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám? V článku, který jsme pro Vás připravili na Poradně poškozeného se podíváme na problematiku revize získaného odškodnění po dopravní nehodě.

Běžně se stává, že nás kontaktují účastníci dopravních nehod, kteří požadují ověření, že jejich nároky byly posouzeny relevantně. Pro paní Renátu se nám podařilo získat dodatečně odškodnění ve výši dalších 2 433 041 Kč.

Paní Renáta utrpěla při nehodě na motorce poranění páteře a dodnes se s ošklivými následky nehody potýká. Přečtete si celý článek.
https://www.poradnaposkozeneho.cz/novinky/po-revizi-ziskaneho-odskodneni-jsme-pro-tezce-zranenou-motorkarku-vymohli-dalsich-2-433-041-kc

Martin Hruška
Manažer Marketingu & SME
European Compensation Services s.r.o.

„Partner poradců, kteří svou práci berou vážně.“

V Rusku a Bělorusku nebude platit povinné ručení

Od 1. 6. 2023 nebude Rusko a Bělorusko součástí států, ve kterých platí povinné ručení. V případě cest do těchto států tedy nebude platit námi vydaná zelená karta.

Zelená karta nebude platná ani v případě, kdy na ní nebudou přeškrtnuty mezinárodní poznávací značky RUS a BY.  Tento krok se týká klientů všech evropských pojišťoven, nikoli jen klientů Directu.

Pokud se do těchto destinací chystáte, je potřeba uzavřít hraniční pojištění.Důvodem tohoto kroku je vojenská agrese na Ukrajině a následné uvalené sankce na Rusko a Bělorusko. Ty zkomplikovaly provoz vozidel i finanční transfery mezi oběma stranami. To vše omezuje akceschopnost zelenokaretního systému. Proto začaly státy Evropského hospodářského prostoru vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty.

Vláda zavádí možnost řídit auto už od 17 let

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

 

Oproti minulému volebnímu období, kdy se novela bodového systému zadrhla v Poslanecké sněmovně, obsahuje návrh zákona dvě novinky: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. „V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

 

Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit. Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.

 

Podle předběžných údajů zemřelo při dopravních nehodách v loňském roce 468 lidí, těžce zraněných pak bylo 1 691. Nejčastější příčinou smrti na silnicích byla nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě nebo nevěnování se řízení. I přes klesající trend počtu usmrcených se stále jedná o vysoké a tragické číslo.

 

Strategie BESIP z roku 2021 si proto klade za cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích na polovinu. Shodný cíl mají nejen státy Evropské unie, ale i státy OSN. „Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je aktualizace sankcí a bodového systému, který u nás byl zaveden už v roce 2006 a od té neprošel zásadnější úpravou. Návrh ale obsahuje i důležité preventivní nástroje v podobě L-17 a řidičského průkazu na zkoušku,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.  

K. Waisser: Slavia pojišťovna vstoupila do roku 2023 silnější

Rok 2022 považuje předseda představenstva a generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser za přelomový. Říká, že z období, kdy celou ekonomiku ovlivňoval covid, jsme se překlopili do válečného stavu, který vyvolává hodně emocí. V Čechách jde však zatím spíš o ticho před bouří.

Pokud opravdu zabouří, může uhodit i do pojišťovnictví?

Pojišťovnictví naštěstí tolik krizím nepodléhá. Ochranu svého zdraví a majetku potřebují mít lidé zajištěnou bez ohledu na to, zda je zrovna okolo nich klid nebo bouřka. V bouřlivých dobách se navíc význam pojištění ještě zvyšuje.

 

Co vás vede k tomuto optimismu?

Na jedné straně na trh přichází menší množství nově vyrobených vozidel a stavebnictví se kvůli nedostatku materiálů potýká s problémy kolem dokončování projektů. Na druhé straně ale neživotní pojištění vykazuje desetiprocentní růst. A to není malé číslo. Mimo jiné se do něho promítá i to, že si majitelé nemovitostí, jejichž cena se neustále zvyšuje, stále více uvědomují význam jejich kvalitní pojistné ochrany.

Jaký byl loňský rok pro Slavii?

Ve Slavii jsme vloni museli nahradit výpadek zdravotního pojištění cizinců. Přiznám se, že v prvních týdnech loňského roku jsem na naše prodejní čísla hleděl s určitými obavami. Na jeho počátku jsme totiž zaznamenali také několik dalších regulačních zásahů, které omezily prodej naší novinky PRO Zdraví. V případě tohoto nelogicky zmonopolizovaného produktu jsem stále přesvědčený, že pravda je na naší straně, ale požadavkům z ministerstva vnitra jsme se museli přizpůsobit.

Takže úspěch?

Přes všechny tyto překážky Slavia vstoupila do roku 2023 silnější a stabilnější než kdykoliv předtím. Podařilo se nám nebýt závislí na regulovaných produktech, protože jsme zvýšili prodejní čísla v našich klíčových odvětvích jako je pojištění motorových vozidel, pojištění průmyslových rizik, privátního majetku, ale i cestovní pojištění.

 

Jaké máte přání do roku 2023?

Doufáme, že v roce 2023 se znovu vrátí zdravotní pojištění cizinců zpět do normálního stavu a monopol bude opět nahrazen volným trhem. Podle toho, co se dozvídáme od našich bývalých klientů a obchodních partnerů, tak stávající situace nevyhovuje ani jim. A samozřejmě také doufám, že se příští rok podaří stabilizovat stávající rozkolísanou situaci a že se naše země, Evropa a potažmo i svět vrátí do kolejí běžnějšího života.

Pojištění auta roku 2022? Podle kilometrů

Uplynulý rok potvrdil růst zájmu českých řidičů o pojištění s cenou dle ujetých kilometrů. Již třetí rok za sebou se nejrychleji rostoucí pojišťovnou stala Pillow, která Čechy naučila jednou za rok vyfotit tachometr pomocí mobilní aplikace.

Tři roky s legendárním pojištěním

Pillow pojišťovna v roce 2020 způsobila malou revoluci na trhu s pojištěním. Jako první a stále jediné se jí podařilo snížit počet stran pojistných podmínek na pouhých 7 stran a celá pojistná smlouva se vešla na jedinou stranu. „Na rozdíl od jiných pojišťoven jsme zrušili nevýhodné balíčky pojištění a nahradili je volitelnou skládačkou,“ vzpomíná Martin Podávka, produktový guru Pillow pojišťovny a vysvětluje i důvod. „Balíčky často obsahují i nepotřebné části a klienti jsou tak nuceni platit i za nepotřebné části. A to samozřejmě zvyšuje cenu pojištění.“ V oblasti ceny přišla Pillow pojišťovna jako první s přístupem, kdy v pojistné smlouvě je uvedena i cena za jeden kilometr. Pokud klient ujede více či méně než na počátku odhadl, ihned ví, kolik je třeba doplatit nebo kolik mu naopak pojišťovna vrátí zpět.

 

Od uvedení přelomového pojištění se Pillow stala nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na trhu. Každé čtvrtletí překonávala v rychlosti růstu své konkurenty a rok 2022 přinesl ještě jedno nové prvenství. Kromě prvního místa v relativním růstu (téměř zdvojnásobení počtu pojištěných vozidel) se Pillow stala i absolutní jedničkou růstu. Během roku 2022 zvýšila počet pojištěných vozidel o 60 060 kusů a předběhla v růstu i mnohem větší pojišťovny.

 

Počáteční nedůvěru vystřídal obrovský zájem

Na počátku klienti i poradci přistupovali k pojištění s cenou dle ujetých kilometrů s nedůvěrou. Lákala výrazná úspora peněz, která dosahuje až 40 % oproti obyčejnému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. „Obava klientů plynula z povinnosti jednou za rok vyfotit tachometr se stavem kilometrů,“ prozrazuje Marcel Beno, procesní mág Pillow pojišťovny. „Brzy ale zákazníci zjistili, že celý úkon pomocí mobilní aplikace trvá necelou minutu, a to rozhodlo o obchodním úspěchu nového pojištění.“ Výhodou je, že aplikaci si může stáhnout každý i bez sjednaného pojištění a ihned si tak vyzkouší, jak snadné je vyfotit počítadlo kilometrů.

 

Čím vyšší inflace, tím větší úspora

Čím vyšší je růst inflace, tím větší cenové nůžky se rozevírají mezi běžným pojištěním a pojištěním dle kilometrů pro nízkonájezdová vozidla. Platí jednoduché pravidlo: v okamžiku, kdy s vozidlem jeho majitel najezdí ročně méně než 12 tisíc kilometrů, pojištění dle kilometrů se ve většině případů vyplatí. A výše úspory se v čase bude i nadále zvětšovat. „Majitelé vozidel s průměrným a podprůměrným nájezdem by tak měli zpozornět. Pokud již dnes nevyužívají pojištění s cenou dle kilometrů, pak pravděpodobně zbytečně přeplácejí svou současnou pojistku,“ uzavírá Martin Podávka.

 

 

 

Pavel Wiesner je předsedou představenstva ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) jmenovala nového předsedu představenstva Pavla Wiesnera, který nahradil dlouholetého šéfa společnosti Jaroslava Besperáta. Ten náhle zemřel 20. prosince 2022 ve věku 51 let.

Pavel Wiesner, dosavadní ředitel Úseku podnikatelských rizik, se stal novým předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny. V ČPP působí na různých pozicích již 22 let. Perfektní znalost fungování společnosti je v osobě jejího nového šéfa tím nejlepším příslibem pro pokračování úspěšného rozvoje České podnikatelské pojišťovny.

„Zesnulého Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě, budu se snažit navázat na jeho odkaz a pokračovat v budování a rozvíjení férové, přátelské pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery. Zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP je v současné ekonomicky složité době tou největší výzvou,“ uvedl Pavel Wiesner.

Za dvacet let působení Jaroslava Besperáta, který posledních 12 let pojišťovnu také vedl, ČPP zvětšila svůj obchodní obrat více než šestkrát. Za rok 2021 dosáhl roční předpis pojistného více než 12 miliard korun. Svými odbornými znalostmi, obchodním talentem a vyjednávacími schopnostmi si Jaroslav Besperát získal uznání mezi vrcholovými manažery v oboru. Byl dvojnásobným držitelem titulu Pojišťovák roku a také Manažerem roku v odvětví Bankovnictví, pojišťovnictví a poradenství. Během svého působení ve vedení České podnikatelské pojišťovny prosadil řadu změn, které vedly k tomu, že se ČPP zařadila mezi přední pojišťovny v ČR.

Pavel Wiesner v pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví. Od roku 1998 působil v Kooperativě na Úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do ČPP. Svou kariéru v ČPP zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let dosáhl pozice ředitele úseku. Od ledna 2023 je předsedou představenstva ČPP.

menováním Pavla Wiesnera šéfem ČPP zůstává představenstvo společnosti stále tříčlenné. Nejpozději do dvou měsíců bude doplněno o čtvrtého člena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.