S A F E T Y S E R V I S

Upozornění na neférové jednání některých zámečnických společností

Pozor na nefér jednání, se kterým se jako klienti můžete setkat, pokud využijete jinou společnost, než kterou zajistí asistenční služba Allianz.

Upozorňujeme klienty, aby vždy v případě havarijní situace kontaktovali asistenční službu Allianz na telefonním čísle 241 170 000

V opačném případě se vystavujete riziku, že padnete do pasti firmě, která poskytuje předražené služby, a o cenách Vás informují až po provedení práce. Proto můžete navíc zaplatit nemalé peníze! V rámci asistenčního zásahu máte sice nárok na pomoc při havarijní situaci (například vytékající voda z potrubí) nebo když si zabouchnete dveře, avšak Allianz může poskytnout úhradu pouze do výše sjednaného limitu.

Allianz rekapituluje a připomíná:

  • zabouchnutí dveří s mechanickými zámky: v takovém případě zajistíme odemknutí. V případě ztráty nebo odcizení klíče, uhradíme práci a náhradní díly pro výměnu zámku do výše sjednaného limitu.  
  • zabouchnutí dveří s elektromechanickými zámky: poskytneme pomoc, pouze pokud se jedná o mechanické části těchto zámků.

V rámci asistenčních služeb má klient u produktu MůjDomov v jednom pojistném roce nárok na bezplatné využití 4 zásahů za rok a limit na jeden zásah je 5 000 Kč. V případě pojištění majetku u podnikatelů v pojistném produktu MojeFirma má klient nárok na 4 zásahy za rok a limit na jeden zásah je 8 000 Kč. Limit zahrnuje náklady na práci, materiál nebo náhradní díly sloužící k opravě a dále dopravu řemeslníka. V rámci celkového limitu jsou u pojištění MůjDomov náklady na náhradní díly (tzn. netýká se materiálu) při havarijní situaci omezeny částkou 700 Kč za jeden zásah.

Víte co dělat, když získané odškodnění po dopravní nehodě nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám?

Dopravní nehody jsou pro všechny zúčastněné strany traumatizující a finančně náročné. Zákony většiny zemí stanoví právo poškozených na odškodnění za škody způsobené při dopravní nehodě. Avšak, co se stane, když získané odškodnění nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám? V článku, který jsme pro Vás připravili na Poradně poškozeného se podíváme na problematiku revize získaného odškodnění po dopravní nehodě.

Běžně se stává, že nás kontaktují účastníci dopravních nehod, kteří požadují ověření, že jejich nároky byly posouzeny relevantně. Pro paní Renátu se nám podařilo získat dodatečně odškodnění ve výši dalších 2 433 041 Kč.

Paní Renáta utrpěla při nehodě na motorce poranění páteře a dodnes se s ošklivými následky nehody potýká. Přečtete si celý článek.
https://www.poradnaposkozeneho.cz/novinky/po-revizi-ziskaneho-odskodneni-jsme-pro-tezce-zranenou-motorkarku-vymohli-dalsich-2-433-041-kc

Martin Hruška
Manažer Marketingu & SME
European Compensation Services s.r.o.

„Partner poradců, kteří svou práci berou vážně.“

V Rusku a Bělorusku nebude platit povinné ručení

Od 1. 6. 2023 nebude Rusko a Bělorusko součástí států, ve kterých platí povinné ručení. V případě cest do těchto států tedy nebude platit námi vydaná zelená karta.

Zelená karta nebude platná ani v případě, kdy na ní nebudou přeškrtnuty mezinárodní poznávací značky RUS a BY.  Tento krok se týká klientů všech evropských pojišťoven, nikoli jen klientů Directu.

Pokud se do těchto destinací chystáte, je potřeba uzavřít hraniční pojištění.Důvodem tohoto kroku je vojenská agrese na Ukrajině a následné uvalené sankce na Rusko a Bělorusko. Ty zkomplikovaly provoz vozidel i finanční transfery mezi oběma stranami. To vše omezuje akceschopnost zelenokaretního systému. Proto začaly státy Evropského hospodářského prostoru vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty.

K. Waisser: Slavia pojišťovna vstoupila do roku 2023 silnější

Rok 2022 považuje předseda představenstva a generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser za přelomový. Říká, že z období, kdy celou ekonomiku ovlivňoval covid, jsme se překlopili do válečného stavu, který vyvolává hodně emocí. V Čechách jde však zatím spíš o ticho před bouří.

Pokud opravdu zabouří, může uhodit i do pojišťovnictví?

Pojišťovnictví naštěstí tolik krizím nepodléhá. Ochranu svého zdraví a majetku potřebují mít lidé zajištěnou bez ohledu na to, zda je zrovna okolo nich klid nebo bouřka. V bouřlivých dobách se navíc význam pojištění ještě zvyšuje.

 

Co vás vede k tomuto optimismu?

Na jedné straně na trh přichází menší množství nově vyrobených vozidel a stavebnictví se kvůli nedostatku materiálů potýká s problémy kolem dokončování projektů. Na druhé straně ale neživotní pojištění vykazuje desetiprocentní růst. A to není malé číslo. Mimo jiné se do něho promítá i to, že si majitelé nemovitostí, jejichž cena se neustále zvyšuje, stále více uvědomují význam jejich kvalitní pojistné ochrany.

Jaký byl loňský rok pro Slavii?

Ve Slavii jsme vloni museli nahradit výpadek zdravotního pojištění cizinců. Přiznám se, že v prvních týdnech loňského roku jsem na naše prodejní čísla hleděl s určitými obavami. Na jeho počátku jsme totiž zaznamenali také několik dalších regulačních zásahů, které omezily prodej naší novinky PRO Zdraví. V případě tohoto nelogicky zmonopolizovaného produktu jsem stále přesvědčený, že pravda je na naší straně, ale požadavkům z ministerstva vnitra jsme se museli přizpůsobit.

Takže úspěch?

Přes všechny tyto překážky Slavia vstoupila do roku 2023 silnější a stabilnější než kdykoliv předtím. Podařilo se nám nebýt závislí na regulovaných produktech, protože jsme zvýšili prodejní čísla v našich klíčových odvětvích jako je pojištění motorových vozidel, pojištění průmyslových rizik, privátního majetku, ale i cestovní pojištění.

 

Jaké máte přání do roku 2023?

Doufáme, že v roce 2023 se znovu vrátí zdravotní pojištění cizinců zpět do normálního stavu a monopol bude opět nahrazen volným trhem. Podle toho, co se dozvídáme od našich bývalých klientů a obchodních partnerů, tak stávající situace nevyhovuje ani jim. A samozřejmě také doufám, že se příští rok podaří stabilizovat stávající rozkolísanou situaci a že se naše země, Evropa a potažmo i svět vrátí do kolejí běžnějšího života.

Pojištění auta roku 2022? Podle kilometrů

Uplynulý rok potvrdil růst zájmu českých řidičů o pojištění s cenou dle ujetých kilometrů. Již třetí rok za sebou se nejrychleji rostoucí pojišťovnou stala Pillow, která Čechy naučila jednou za rok vyfotit tachometr pomocí mobilní aplikace.

Tři roky s legendárním pojištěním

Pillow pojišťovna v roce 2020 způsobila malou revoluci na trhu s pojištěním. Jako první a stále jediné se jí podařilo snížit počet stran pojistných podmínek na pouhých 7 stran a celá pojistná smlouva se vešla na jedinou stranu. „Na rozdíl od jiných pojišťoven jsme zrušili nevýhodné balíčky pojištění a nahradili je volitelnou skládačkou,“ vzpomíná Martin Podávka, produktový guru Pillow pojišťovny a vysvětluje i důvod. „Balíčky často obsahují i nepotřebné části a klienti jsou tak nuceni platit i za nepotřebné části. A to samozřejmě zvyšuje cenu pojištění.“ V oblasti ceny přišla Pillow pojišťovna jako první s přístupem, kdy v pojistné smlouvě je uvedena i cena za jeden kilometr. Pokud klient ujede více či méně než na počátku odhadl, ihned ví, kolik je třeba doplatit nebo kolik mu naopak pojišťovna vrátí zpět.

 

Od uvedení přelomového pojištění se Pillow stala nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na trhu. Každé čtvrtletí překonávala v rychlosti růstu své konkurenty a rok 2022 přinesl ještě jedno nové prvenství. Kromě prvního místa v relativním růstu (téměř zdvojnásobení počtu pojištěných vozidel) se Pillow stala i absolutní jedničkou růstu. Během roku 2022 zvýšila počet pojištěných vozidel o 60 060 kusů a předběhla v růstu i mnohem větší pojišťovny.

 

Počáteční nedůvěru vystřídal obrovský zájem

Na počátku klienti i poradci přistupovali k pojištění s cenou dle ujetých kilometrů s nedůvěrou. Lákala výrazná úspora peněz, která dosahuje až 40 % oproti obyčejnému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. „Obava klientů plynula z povinnosti jednou za rok vyfotit tachometr se stavem kilometrů,“ prozrazuje Marcel Beno, procesní mág Pillow pojišťovny. „Brzy ale zákazníci zjistili, že celý úkon pomocí mobilní aplikace trvá necelou minutu, a to rozhodlo o obchodním úspěchu nového pojištění.“ Výhodou je, že aplikaci si může stáhnout každý i bez sjednaného pojištění a ihned si tak vyzkouší, jak snadné je vyfotit počítadlo kilometrů.

 

Čím vyšší inflace, tím větší úspora

Čím vyšší je růst inflace, tím větší cenové nůžky se rozevírají mezi běžným pojištěním a pojištěním dle kilometrů pro nízkonájezdová vozidla. Platí jednoduché pravidlo: v okamžiku, kdy s vozidlem jeho majitel najezdí ročně méně než 12 tisíc kilometrů, pojištění dle kilometrů se ve většině případů vyplatí. A výše úspory se v čase bude i nadále zvětšovat. „Majitelé vozidel s průměrným a podprůměrným nájezdem by tak měli zpozornět. Pokud již dnes nevyužívají pojištění s cenou dle kilometrů, pak pravděpodobně zbytečně přeplácejí svou současnou pojistku,“ uzavírá Martin Podávka.

 

 

 

Vláda zavádí možnost řídit auto už od 17 let

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

 

Oproti minulému volebnímu období, kdy se novela bodového systému zadrhla v Poslanecké sněmovně, obsahuje návrh zákona dvě novinky: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. „V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

 

Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit. Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.

 

Podle předběžných údajů zemřelo při dopravních nehodách v loňském roce 468 lidí, těžce zraněných pak bylo 1 691. Nejčastější příčinou smrti na silnicích byla nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě nebo nevěnování se řízení. I přes klesající trend počtu usmrcených se stále jedná o vysoké a tragické číslo.

 

Strategie BESIP z roku 2021 si proto klade za cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích na polovinu. Shodný cíl mají nejen státy Evropské unie, ale i státy OSN. „Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je aktualizace sankcí a bodového systému, který u nás byl zaveden už v roce 2006 a od té neprošel zásadnější úpravou. Návrh ale obsahuje i důležité preventivní nástroje v podobě L-17 a řidičského průkazu na zkoušku,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.  

Pavel Wiesner je předsedou představenstva ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) jmenovala nového předsedu představenstva Pavla Wiesnera, který nahradil dlouholetého šéfa společnosti Jaroslava Besperáta. Ten náhle zemřel 20. prosince 2022 ve věku 51 let.

Pavel Wiesner, dosavadní ředitel Úseku podnikatelských rizik, se stal novým předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny. V ČPP působí na různých pozicích již 22 let. Perfektní znalost fungování společnosti je v osobě jejího nového šéfa tím nejlepším příslibem pro pokračování úspěšného rozvoje České podnikatelské pojišťovny.

„Zesnulého Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě, budu se snažit navázat na jeho odkaz a pokračovat v budování a rozvíjení férové, přátelské pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery. Zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP je v současné ekonomicky složité době tou největší výzvou,“ uvedl Pavel Wiesner.

Za dvacet let působení Jaroslava Besperáta, který posledních 12 let pojišťovnu také vedl, ČPP zvětšila svůj obchodní obrat více než šestkrát. Za rok 2021 dosáhl roční předpis pojistného více než 12 miliard korun. Svými odbornými znalostmi, obchodním talentem a vyjednávacími schopnostmi si Jaroslav Besperát získal uznání mezi vrcholovými manažery v oboru. Byl dvojnásobným držitelem titulu Pojišťovák roku a také Manažerem roku v odvětví Bankovnictví, pojišťovnictví a poradenství. Během svého působení ve vedení České podnikatelské pojišťovny prosadil řadu změn, které vedly k tomu, že se ČPP zařadila mezi přední pojišťovny v ČR.

Pavel Wiesner v pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví. Od roku 1998 působil v Kooperativě na Úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do ČPP. Svou kariéru v ČPP zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let dosáhl pozice ředitele úseku. Od ledna 2023 je předsedou představenstva ČPP.

menováním Pavla Wiesnera šéfem ČPP zůstává představenstvo společnosti stále tříčlenné. Nejpozději do dvou měsíců bude doplněno o čtvrtého člena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.