S A F E T Y S E R V I S

GIRO Pičín 2.6.2024 - závod horských kol

Jako partner dětského cyklistického týmu BSK JUNIORS TEAM si Vás dovolujeme pozvat na závod horských kol GIRO Pičín, který se koná v neděli 2.6.2024 v obci Pičín. Závod je určen pro děti i dospělé.

Více informací na www.picin.cz

 

Slavnosti královny Johanky 22.6.2024 Rožmitál pod Třemšínem

I letos jsme se stali hlavním partnerem Slavnosti královny Johanky, které se konají 22. června 2024 v Rožmitále pod Třemšínem.

Více informací o slavnosti na http://www.slavnostjohanky.cz/

 

 

V dubnu 2024 spustila Allianz pojišťovna aktualizovaný věrnostní program Allianz Plus.

Program je dostupný pro nové i stávající klienty, vznik a ukončení členství klientům Allianz aktivně oznamuje (e-mailem v rámci elektronické komunikace).

Podmínky Allianz Plus programu jsou zahrnuty již ve smluvní dokumentaci produktů MůjDomov a MojeAuto. K úpravě smluvní dokumentace produktů Allianz ŽIVOT a Partners ŽIVOT dojde dodatečně, o implementaci vás budeme včas informovat.

Současný Allianz Plus program je platný od 1. 4. 2024 až do 31. 3. 2025 s automatickou prolongací. Pokud k prodloužení nedojde, oznámíme případné neprodloužení nejpozději 6 měsíců před koncem období.

 

Členství v Allianz Plus programu klientovi, který splní podmínku min. jedné výše uvedené produktové kombinace smluv až po 1. 4. 2024,  vzniká od 1. dne následujícího měsícePrvní nové klienty v programu tedy přivítáme v měsíci květnu.

Stávajícím klientům předáme informaci o nových benefitech Allianz Plus programu a o možnostech jejich čerpání v průběhu měsíce května. Členství v programu se váže pouze k osobě pojistníka.

Klienti zjistí vše důležité k programu na webu Allianz.

Povinnost sjednání povinného ručení od 1.4.2024

Od 1.4.2024 je účinný nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu č. 30/2024 Sb.

Přináší povinnost pojistit i vozidla, která nepodléhají registraci a jsou poháněná výhradně mechanickou silou, pokud splňují následující podmínky:

- max. konstrukční rychlost je vyšší než 25 km.h-1  NEBO

- max. kontrukční rychlost je vyšší než 14 km.h-1 a provozní hmotnost je vyšší než 25 kg

Pro jednodušší rozhodnutí, zda se ve Vašem případě jedná o vozidlo s povinností POV či bez povinnosti si prostudujte přiložený dokument.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit.

Tým SAFETY SERVIS s.r.o.

Ověření informací o vozidlech

Víte kde si ověřit technické informace a najeté kilometry vozidel?

Technické informace o vozidle - Datová kostka  https://www.dataovozidlech.cz/

Najeté kilometry vozidla - Ministerstvo dopravy  https://www.kontrolatachometru.cz/

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024

Všem našim klientům přejeme krásné prožití vánoční svátků a šťastný nový rok 2024.

Novinka: IT asistence

Nejméně do konce roku 2024 budou klienti moci využít ke své smlouvě

Allianz MůjDomov IT asistenci zdarma.

 

Na tuto novou službu mají nárok klienti, kteří si sjednají novou smlouvou po 11. srpnu 2023.

Bezplatně ji mohou využít oni i všichni členové domácnosti.

Allianz klientům pomůže přihlásit se do systému v počítači, zprovoznit nové zařízení

jako je například tiskárna nebo mobilní telefon anebo poradíme v případě zavirovaného zařízení.

Kompletní rozsah služeb je součástí pojistných podmínek nebo ho

také naleznete v letáku na Áčku link ZAM | link MAK.

 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA - informace k požárům Řecko - Rhodos, Korfu

Vážení obchodní přítele,

 

zasílám pár informací k požáru v Řecku v lokalitách Rhodos, Korfu, Euboea/Evia, Peloponés.

 

Zatím se na naší asistenční službu obrátili jen jednotky klientů a žádali o zajištění např. náhradního ubytování, ptali se na postup při ztrátě osobních věcí / dokladů, na náhradní dopravu do ČR.

 

Kooperativa se rozhodla nad rámec pojistných podmínek M-750/23 hradit klientům z pojištění přerušení cesty náklady na náhradní dopravu do ČR do sjednaného sublimitu!

 

Se ztrátou cestovních dokladů pomáhá speciální tým MZV ČR přímo na Rhodosu na letišti (vydávají náhradní + policie vystavuje potvrzení o ztrátě cestovního dokladu).

 

Klienti, kteří jsou v ČR mohou uplatnit škodu z pojištění STORNO a na Rhodos necestovat, protože jeden z důvodů pro možné uplatnění jsou i „živelní pohromy nastalé v cílové destinaci“. MZV ČR rozdělilo celé území Řecka do barevných oblastí, a pro naše klienty je možno uplatnit škodu v případě, že měli cestovat do Řecka do červených a oranžových oblastí (https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/aktualni_nebezpeci_pozaru_v_recku.html).

 

Všem klientům doporučujeme se řídit informacemi a doporučeními Ministerstva zahraničích věcí ČR a sledovat na jejich stránkách nejaktuálnější informace.

 

S pozdravem

Václav Urban| Agentura Střední Čechy

Key account manager – obchodní oddělení

 

Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

Hořící Řecko, pojištění storna a pojistné podvody

Řecký ostrov Rhodos postihly požáry. Do tíživé situace se tak dostaly stovky českých klientů, kteří na tomto ostrově trávili svou dovolenou. Problémy to však přináší i těm klientům, kteří mají na Rhodos odletět v následujících dnech. V článku Dušana Šídla z portálu AkademiePojištění.cz se dozvíte více.

Někteří si stěžují na nedostatečnou komunikaci a z diskusí na sociálních sítích lze usuzovat, že si nejsou jistí ani tím, na co mají nárok z cestovního pojištění. Množí se totiž zoufalé dotazy, jak funguje připojištění storna zájezdu. Vybrané cestovní kanceláře prý nereagují ani na žádosti o změnu destinace. Odpovědi od účastníků diskuse jsou následující:

 • na tohle vám pojištění storna fakt fungovat nebude
 • hoďte se marod, zajděte si na pohotovost
 • pokud neudělá první krok cestovní kancelář, tak máte smůlu

Rozhodně nelze doporučovat páchat pojistný podvod. Jediná správná odpověď je, že je třeba se podívat do pojistných podmínek, jakou variantu pojištění storna máte sjednanou a na co vše se pojištění vztahuje.

Důležitý je také názor ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně na webu ministerstva najdeme následující informaci: „Rhodos: aktuálně nejpostiženějšími oblastmi na ostrově jsou Gennadi, Bati a Asklipeio. Lokality Gennadi a Bati se aktuálně evakuují. V oblasti Asklipeio došlo ke znovuvznícení ohňů, které se šíří jižním směrem. Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Peukous, Massari a Charaki. V těchto oblastech jsou však požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou; ovšem, situace je velmi proměnlivá a může se rychle změnit i k horšímu. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika (pohotovost). Na Korfu jsou požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti ostrova. Evakuace v 17 oblastech: Vigglatouri, Nisaki, Rou, Katávalo, Kéntroma, Tritsi, Kokkokílas, Sarakiviátika, Plagiá, Kalámi, Vlachátika, Kavalléraina, Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia, Sinies. Velký požár začal také v lokalitě Loutses, s rizikem šíření severovýchodně. Z oblasti bylo evakuováno 2.466 osob, prozatím nejsou hlášeny škody na majetku.“

Na základě těchto dvou zdrojů lze zjistit, jak pojištění storna zájezdu zafunguje, či nikoliv. Akademiepojištění.cz nahlédla do několika pojistných podmínek s následujícím výsledkem. Některá pojištění storna se na živelní události v cílové destinaci bohužel nevztahují. Paradoxně se to týká často pojistek, které se prodávají spolu se zájezdy nebo jsou hojně inzerovány na internetu.

U některých typů pojištění storna zájezdu je ovšem pojistnou událostí i zrušení cesty, kterou učiníte z důvodu požáru v cílové destinaci. V pojistných podmínkách můžete najít následující věty, které se u jednotlivých pojišťoven více či méně různí:

 • „Z důvodu živelní pohromy nastalé v cílové oblasti cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady.“
 • „Z důvodu živelní události v cílové destinaci cesty, která nastala v pojistné době a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň tato událost trvá ještě 7 dní před nastoupením na cestu.“
 • „Z důvodu přírodní katastrofy v cílové oblasti zájezdu a z důvodu varování před cestou do cílové destinace, které bylo vydáno 10 a méně dní před nastoupením cesty Ministerstvem zahraničních věcí ČR.“ 
 • „Z důvodu označení cílové destinace oficiálními úřady jako zdraví či život ohrožující oblast v době trvání pojištění, a to z důvodu přírodní katastrofy (požáru).“
 • „Z důvodu přírodní katastrofy (požár) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. Pod pojmem cílové místo pobytu se rozumí město nebo letovisko uvedené na cestovní smlouvě či závazné objednávce služby pojištěného.“
 • „Z důvodu živelní události velkého rozsahu v cílové oblasti cesty pojištěného. Takovou událostí je škoda podstatného charakteru, která vznikla působením požáru v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a její vznik je oficiálně potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady.“

Podle ministerstva pro místní rozvoj je destinace místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací buď celá navštívená země, nebo její některý region, případně město. Pojem destinace je často používán relativně volně. Pokud tedy pojišťovna nespecifikuje v podmínkách destinaci či cílové místo pobytu jinak (např. výhradně jako město nebo letovisko uvedené na smlouvě, tak jak to má jedna z pojišťoven), tak by mělo být pojišťovnou plněno i v případě, kdy nebudete chtít na Rhodos odletět (byť do místa, které není přímo požárem zasaženo).Jak je ale vidět z výše uvedené textace podmínek některých pojišťoven, uvedená slovní spojení nemusí být zcela v souladu s upozorněním ministerstva zahraničních věcí. V takovém případě by bylo žádoucí, aby daná komerční pojišťovna poskytla informaci, jak bude v této aktuální situaci postupovat.

AkademiePojištění.cz

ČKP: Počet pojištěných vozidel stoupl na 9,2 milionu

 

Podle údajů České kanceláře pojistitelů přibylo v České republice za první pololetí 2023 celkem 145 555 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla (+1,6 %). Celkem je v Česku k 30. 6. 2023 pojištěno 9 198 129 vozidel.

Co se týče procentuálního vývoje, tak nejvíce rostly v prvním pololetí 2023 pojišťovny Pillow a Slavia. Společnost Pillow aktuálně pojistila 150 845, což je ve srovnání se zimními výsledky, kdy u ní bylo pojištěno 126 217 vozů, téměř 20% růst. Slavia pak podle údajů ČKP eviduje 229 917 pojištěných vozů, což je o 29 529 (+14,7 %) vozidel více než tomu bylo v závěru prosince 2022. O cca 11 % si pak polepšily pojišťovny PVZP, které přibylo 6 351 vozů (celkem má pojištěno 66 366 aut), a Hasičská vzájemná s přírůstkem 8 138 kusů (celkem má pojištěno 79 710 aut).

Z dalších hráčů na trhu se v tomto vysoce konkurenčním prostředí dařilo Direct pojišťovně. U této společnosti má povinné ručení sjednáno 492 880, což je o 20 625 kusů (+4,4 %) více, než tomu bylo v zimě. O 3,3 % rostla v této sféře pojistného trhu také pojišťovna Allianz. Ta má v této chvíli pojištěno 1 126 769 vozidel. Ve srovnání s prosincovým údajem jde o nárůst 36 489 vozidel, čímž Allianz v absolutních číslech pojistila za toto pololetí vůbec nejvíce vozidel na trhu.

Po fúzi s pojišťovnou AXA vykázala stále lehkou ztrátu -1,2 % UNIQA, která aktuálně pojišťuje 983 265 vozidel. Obdobný výsledek pak reportuje i Česká podnikatelská pojišťovna.„Počet pojištěných vozidel s platným povinným ručením za první pololetí 2023 roste v porovnání s koncem roku 2022 o 1,6 %, což mírně převyšuje růst 1,4 % za první pololetí 2022. Celkový počet pojištěných vozidel v databázi České kanceláře pojistitelů vychází k 30.6.2023 celkem 9 198 129 všech druhů a kategorií . Za rok, tedy od června 2022, počet pojištěných vozidel s POV narostl o 212 856“uvedl pro oPojištění.cz pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP (První pololetí 2023)

Zdroj: ČKP

Počet vozidel ke dni

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Rozdíl

Allianz pojišťovna

1 126 769

1 090 280

36 489 3,3 %

Česká podnikatelská pojišťovna

1 440 786

1 456 359

-15 573 -1,1 %

Generali Česká pojišťovna

2 215 216

2 197 764

17 452 0,8 %

ČSOB pojišťovna

763 762

758 764

4 998 0,7 %

Direct pojišťovna

492 880

472 255

20 625 4,4 %

Hasičská vzájemná pojišťovna

79 710

71 572

8 138 11,4 %

Kooperativa pojišťovna

1 648 457

1 623 889

24 568 1,5 %

Pillow pojišťovna

150 845

126 217

24 628 19,5 %

Slavia pojišťovna

229 917

200 388

29 529 14,7 %

UNIQA pojišťovna/AXA

983 265

994 878

-11 613 -1,2 %

Pojišťovna VZP

66 366

60 015

6 351 10,6 %

LeasePlan Insurance

156

193

-37 -19,1 %

CELKEM

9 198 129

9 052 574

145 555 1,6 %

 

 

Jak na odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Ztratili jste blízkého při dopravní nehodě, kterou výlučně nezavinil? Pravděpodobně máte právo na odškodnění duševních útrap a další náhrady. V tomto článku poradí právní expert JUDr. Zbyněk Drobiš, jak postupovat při získání odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě.

Dopravní nehoda s úmrtím

Po tragické dopravní nehodě, která si vyžádala život, je klíčové určit odpovědnou stranu. Pokud zesnulý nebyl jednoznačným viníkem nehody, mají pozůstalí obvykle nárok na odškodnění. Toto odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě je možné žádat buď přímo od viníka nehody (za kterého pak stejně plní pojišťovna) nebo od pojišťovny vozidla viníka nehody prostřednictvím povinného ručení.

Obecně je efektivnější a rychlejší vyřizovat odškodnění prostřednictvím pojišťovny vozidla viníka nehody.

Nebylo vozidlo viníka nehody pojištěno? Odškodnění pozůstalých po dopravní nehody lze pak obvykle žádat z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

Při poskytování právní pomoci pozůstalým můžeme rozlišit následující situace:

 1. Vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody;
 2. Řešení trestního řízení vůči viníkovi nehody;
 3. Případná komunikace s viníkem nehody ohledně finanční kompenzace, která bude nad rámec odškodnění z povinného ručení.

  Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

  Jaké náhrady lze zpravidla řešit při odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě?

  Pozůstalí obvykle mají právo na odškodnění duševních útrap, které se obecně poskytuje nejbližším příbuzným zemřelého (děti, rodiče, manžel, manželka, vnuci). Odškodnění duševních útrap je definováno v občanském zákoníku, ale konkrétní částka při autonehodě se odvíjí od judikatury.

  V tomto roce se obvyklá částka odškodnění duševních útrap pohybuje u nejbližších příbuzných (rodiče, manžel, manželka, partner, děti) mezi 600 000 Kč a 1 000 000 Kč pro každého pozůstalého.

  Odškodnění duševních útrap je také možné uplatnit u dalších příbuzných (snachy, tety, aj.), ale částka odškodnění je obvykle podstatně nižší. Kritériem pro přiznání odškodnění jsou funkční rodinné vztahy a dopady úmrtí do života pozůstalého.

  Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě není pouze o zajištění odškodnění duševních útrap, ale také o možnosti odškodnění nákladů pohřbu a výživného pro pozůstalé.

  Odškodnění za náklady na pohřeb zahrnuje běžné náklady, které pozůstalí nesli v souvislosti s organizací pohřbu. To může zahrnovat náklady na pomník, poplatky správci hřbitova, hostinu po pohřbu, nájem místa pro hrob nebo urnu a další.

  Náhrada výživného náleží těm pozůstalým, kterým zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Tento druh náhrady obvykle žádají nezletilé děti zemřelého nebo jeho manžel/manželka. Tato náhrada se vypočítá jako rozdíl mezi vdovským/sirotčím důchodem a tím, co by zemřelý pravděpodobně poskytoval na výživě, pokud by nedošlo k tragické události.

Jak je to s trestním řízením?

V procesu řešení odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě může být klíčová role trestního řízení vůči viníkovi nehody.

Při smrtelné dopravní nehodě je obvykle viník trestně stíhán pro usmrcení z nedbalosti.

Pojišťovna, před vyplacením odškodnění pozůstalým obvykle zhodnocuje okolnosti nehody a trestní řízení podrobně zkoumá, protože v trestním řízení jsou obvykle vyhotoveny posudky k nehodě a úmrtí, případně další dokumentace a důkazy.

Je tedy důležité, aby se pozůstalí aktivně zapojili a sledovali průběh policejního vyšetřování nehody. Trestní řád jim v tomto ohledu poskytuje řadu práv, včetně možnosti nahlédnout do trestního spisu.

Pozůstalým doporučujeme využít zmocněnce v trestním řízení, který se může například účastnit výslechu obviněného řidiče, podávat důkazy, prostudovat spis nebo zastupovat poškozené během hlavního líčení u trestního soudu.

Pokud jde o potrestání viníka smrtelné dopravní nehody, to velmi závisí na konkrétních okolnostech. Jestliže byl viník v době nehody bezúhonný, neměl v kartě řidiče žádný záznam a taktéž nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, lze očekávat trest ve formě podmíněného odnětí svobody, zákazu řízení a v některých případech peněžitý trest. 

Pozor na lovce nehod

Nešvar, se kterým se v rámci naší praxe setkáváme, jsou takzvaní lovci nehod. Jedná se o subjekty, které nabízejí právní pomoc při řešení odškodnění bezprostředně po nehodě. Zastoupení realizují za velmi vysoké podílové odměny a na pozůstalé vyvíjí nátlak. Činí tak běžně po nehodě a navštěvují pozůstalé přímo v jejich domově. Jako u jiných služeb, tak platí poučka, že právní pomoc je vhodné vyhledat v klidu a po rešerši na vhodné subjekty, ať již na doporučení nebo vyhledáním na internetu.

Rady a tipy od právníka

 • Odškodnění pozůstalých lze získat často mimosoudně

Většina pozůstalých preferuje mimosoudní získání odškodnění od pojišťovny viníka nehody, místo aby procházeli soudním procesem a znovu prožívali traumatickou událost. Naše zkušenosti ukazují, že většinu situací lze vyřešit mimosoudně, pokud neexistuje riziko promlčení. Každý případ však vyžaduje individuální posouzení.

 • Nepodceňujte trestní řízení

Buďte jako pozůstalí aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti zemřelého za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění pro pozůstalé.

JUDr. Zbyněk Drobiš

Právník projektu www.odskodneninehody.cz

Čtyři způsoby, jak získat část peněz za pojistku zpět

Nikdo nechce platit za pojištění zbytečně moc peněz. I proto kromě nižší ceny přicházejí některé pojišťovny

nebo zprostředkovatelé s tzv. cashbackem, tedy možností získat část zaplacených peněz zpět.

 

Rok 2023 lze nazvat rokem cashbacků v pojištění. Jen za poslední měsíc se objevily dvě nové nabídky na vrácení

peněz a celkem tak mají čeští klienti k dispozici čtyři způsoby, jak si ještě více snížit výslednou cenu pojištění.

Které to jsou?

 

Cashback za neprojeté kilometry

Cashback aktuálně nabízí tři pojišťovny (Allianz, Pillow, UNIQA s telematickou jednotkou) a týká se pouze pojištění

vozidel. Vratka peněz je založena na jednoduchém principu: „Vozidlo, které není na silnici, nemůže způsobit

škodu, a zaslouží si tak levnější povinné ručení a havarijní pojištění“. Pokud auto najede za rok méně kilometrů,

než kolik bylo odhadováno na počátku pojištění, vrátí pojišťovna část peněz za neprojeté kilometry. A naopak většinou platí,

že pokud vozidlo najede více, klient doplatí kilometry navíc.

 

Cashback za bezpečnou jízdu

Cashback aktuálně nabízí jedna pojišťovna (Kooperativa) a týká se pojištění vozidel. V tomto případě je vratka založena na

principu: „Kdo jezdí bezpečně, má menší pravděpodobnost způsobit škodu a zaslouží si tak levnější povinné ručení a

havarijní pojištění“. Aby pojišťovna zjistila bezpečnost jízdy, musí mít klient nainstalovanou aplikaci, která automaticky na

pozadí sleduje pohyby telefonu a měří tak rychlost, zrychlení, brždění, průjezd zatáčkami, ale i používání samotného

telefonu za jízdy. Data se odesílají do pojišťovny, která vyhodnocuje bezpečnost jízdy.  Pokud byla jízda bezpečná, nebyl za

jízdy používán telefon či nebyla překračována rychlost, vrátí pojišťovna část peněz. Kvalita řidiče se již dnes měří u všech

pojišťoven pomocí systému bonus-malus na základě uplynulé doby pojištění a škodní historie. I proto je maximální možný

cashback nízký u řidičů s historií a naopak je nejvyšší u mladých řidičů a řidiček bez vyježděné historie.

 

Cashback jako podíl na zisku

Cashback aktuálně nabízí jedna pojišťovna (Pillow) a týká se pojištění vozidel, majetku, úrazu a nemoci. Vratka peněz

(světově zpopularizovaná americkou pojišťovnou Lemonade) je založena na principu: „Pokud je v daném roce

málo škod, o zisk se má pojišťovna rozdělit se svými klienty a ne jej pouze vyplatit akcionářům“. Americké zákony

neumožňovaly vrátit peníze přímo klientům a tak cashback od Lemonade putuje k charitativním organizacím a

nadacím dle volby samotných klientů. V Česku i v Evropě je možné cashback vyplácet přímo klientům.

 

Cashback jako odměna za nové pojištění

Cashback aktuálně nabízí jeden pojišťovací zprostředkovatel (Orbi) a týká se pojištění vozidel a majetku. Konkurence

a snižování nákladů díky digitalizaci vedou v některých zemích k tomu, že se finanční zprostředkovatelé

se svými klienty dělí o odměnu, kterou dostávají od pojišťoven za prodej pojištění. V Česku se podobný cashback

ve výši 10 % objevil až v tomto roce a zprostředkovatel ho vyplatí na účet klienta po jednom měsíci trvání pojistné

smlouvy, kterou pro klienta zprostředkoval.

Zdroj: opojisteni.cz, Vidlákovy peníze

 

SITUACE NA TRHU S OJETÝMI VOZIDLY

SITUACE NA TRHU S OJETÝMI VOZIDLY

Rok 2023 se vyznačuje silnou poptávkou po ojetých vozidlech, což žene cenu vzhůru. Automobilky se stále potýkají s nedostatečnou výrobní kapacitou, která je způsobená převážně nedostatkem náhradních dílů pro kompletaci vozidla, mj. již známých čipů či nyní nově i polovodičů. Průměrná doba výroby vozidla se i nadále drží na 7 měsících. Z tohoto důvodu již většina majitelů zánovních (ale i starších) vozidel nemá o prodej svých vozidel zájem a český trh již nenabízí tolik vozidel na prodej, než jak jsme byli zvyklí z doby před cca 4 lety. 

 • Meziročně se zvýšila cena ojetých vozů o 10 % a průměrná cena vozu je nově 299 000 Kč. Nejvíce se však prodávají vozidla v rozmezí 150-200 tis. Kč.
 • Stáří prodávaných aut meziročně kleslo o půl roku na rovných 9 let.
 • Podíl aut s českých původem se meziročně zvýšil o pětinu na 49 % trhu, nejvíce v oblibě jsou i nadále Škodovky.
 • Pomalu se zvyšuje podíl prodaných ojetých elektromobilů. Každé 120. prodané vozidlo je již na elektrický pohon, stále je to však pouze 0,8 % z celku. 
 • V Česku za rok 2022 přibylo 194 000 vozidel s povinným ručením. Ke konci roku čítal celkový počet vozidel  9,053 milionu. 

 

ŠKODNÍ INFLACE

Na trhu s pojištěním aut stále panuje určité napětí. Pojišťovny promítají škodní inflaci do ceny pojištění jak pro nové zákazníky, tak i pro stávající klienty v retailu, flotilách i leasingu. Obecně lze letos očekávat navýšení pojistného v průměru mezi 10-15 % individuálně dle škodní historie konkrétního klienta.

Škodní inflaci neovlivňují pouze navyšující se ceny práce a náhradních dílů v autoservisech, ale také modernizace vozového parku a s ní spojená vyšší finanční náročnost prováděných oprav. V pětiletém horizontu průměrná škoda vzrostla o 50 %, podobně dramaticky se vyvíjí i ceny lakýrnických prací, které od roku 2018 vzrostly v průměru o více než 11 procent.

Průměrná majetková škoda na povinném ručení dosáhla v roce 2023 výše 42 213 Kč, což znamená meziroční zvýšení o 16 %.  

 

UKONČENÍ ÚZEMNÍ PLATNOSTI - RUSKO A BĚLORUSKO

Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami. Při vstupu do prostoru EHP budou muset uzavírat tzv. hraniční pojištění → více info na www.ckp.cz.

V květnu 2022 začaly státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty, nicméně pojišťovny již postupně na vydávaných zelených kartách omezují územní platnost právě přeškrtnutím RUS a BY.

 

Pro intenzivnější spolupráci v segmentu pojištění právní ochrany se D.A.S. pojišťovna rozhodla s účinností od května 2023 ve většině krajských měst zřídit podporu na externí obchodní partnery a každému přidělit KAM a tým.

Podporovány jsou segmenty B2B i B2C. Kolegové z týmu pojišťovny jsou připraveni na konzultace ze strany RENOMIA GROUP a zároveň i osobně podpořit vybrané obchody přímo u klientů.

Kontakty naleznete na intranetu ZDE.

 

KB Pojišťovna naplno vstupuje do pojišťovacího startupu Mutumutu

KB Pojišťovna patřící do mezinárodní skupiny Société Générale přebírá plnou správu a distribuci životního pojištění Mutumutu. Société Générale v pojišťovacím startupu zajišťujícím správu, distribuci a marketing, vlastnila minoritní podíl.  KB Pojišťovna nyní přebírá činnost společnosti Mutumutu pod svá křídla. Společnost Creative Dock, která se zabývá budováním firem a funkčních technologických projektů tím omezuje svoje aktivity v tomto inovativním produktu na IT podporu.      

Z pohledu Skupiny KB jde o další ze série akvizic inovačního startupů z oblasti financí. Mutumutu v roce 2018 na trh uvedlo maximálně srozumitelné a transparentní pojištění sjednávané výhradně online, které vrací klientům část pojistného za vedení zdravého životního stylu. Mutumutu bylo v roli vázaného zástupce pojišťovny, zajišťovalo distribuci a správu životního pojištění, stejně tak i kompletní péči o klienty a veškeré marketingové aktivity. KB Pojišťovna byla v roli poskytovatele pojištění. Nyní se pojišťovna rozhodla Mutumutu převzít úplně. Postupně si převezme aktivity Mutumutu a zaintegruje je do svých struktur.

„Členové Skupiny Société Générale mají už dlouhodobě zájem vstupovat do inovativních projektů, které odpovídají na požadavky nových generací. Přímé zahrnutí Mutumutu do produktového portfolia KB Pojišťovny bylo vždy jedním z možných scénářů a nyní nastal vhodný čas ho realizovat,” uvedl Zdeněk Zavadil, člen představenstva pojišťovny.

„Za zhruba čtyři roky existence Mutumutu se nám podařilo na českém trhu etablovat do té doby nevídaný pojišťovací produkt a také filozofii, že finanční služby mají být nejen digitální, ale také jednoduché, transparentní a férové. Mutumutu pojištění teď může nyní plně čerpat výhody, kterými KB Pojišťovna a také Société Générale disponuje,” říká Martin Pejša, šéf společnosti Creative Dock, která Mutumutu založila.

Zdeněk Zavadil dodává, že z pohledu stávajících klientů Mutumutu se nic nemění. KB Pojišťovna bude Mutumutu dál provozovat a nabízet pod stávající značkou i za totožných podmínek. Od spojení si slibuje především efektivitu provozních nákladů. Od Creative Docku přebírá i IT řešení a zákaznickou podporu. „Za uplynulé roky se Mutumutu podařilo vybudovat solidní základnu klientů a hlavně službu, která má na poměry pojišťovnictví extrémně pozitivní ohlasy, v čemž hodláme pod vedením KB Pojišťovny pokračovat a inspirovat se tím i v dalších produktech našeho portfolia,” dodává. V posledních letech distribuce Mutumutu rostla dvojnásobně. V roce 2021 se startup v Česku dostal do černých čísel, většinu zisku reinvestoval do svého rozvoje.

O Mutumutu 

V době založení revoluční online životní pojištění Mutumutu, které v České republice spolupracuje s KB Pojišťovnou, vzniklo s cílem představit trhu životní pojištění maximálně vstřícné a spravedlivé ke svým klientům. Pojistné podmínky jsou proto psané lidsky, stručně a srozumitelně na osmi stránkách a bez poznámek pod čarou. Navíc odměňuje ty, kteří dávají přednost zdravému životnímu stylu. Klientům pomocí vlastní mobilní aplikace vrací až 30 % z pojistného za to, že se hýbou, nekouří a chodí na pravidelné zdravotní prohlídky.

Zdroj: KB Pojišťovna 

VELKÁ PARDUBICKÁ BUDE OPĚT SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU

Slavia pojišťovna bude i letos titulárním sponzorem 133. Velké pardubické, která je nejtěžším cross country starého kontinentu. Tohle spojení, trvající od roku 2019, nepřerušilo ani covidové období a pod názvem Velká pardubická se Slavia pojišťovnou potrvá i v dalších letech. Hlavní závod se letos poběží v neděli 8. října.

„V České republice máme pouze několik tradičních a dlouhými roky prověřených událostí, mezi které patří i Velká pardubická, jež je už pátým rokem spojena s naší pojišťovnou,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Slavia pojišťovny Karel Waisser. Zdůrazňuje přitom nejenom dechberoucí výkony jezdců a dostihových koní, ale také jedinečnou příležitost k setkání se skvělými osobnostmi napříč celým společenským spektrem. „Věřím, že si letošní sezónu v krásné atmosféře a se Slavia pojišťovnou všichni užijí minimálně tak příjemně, jako tu loňskou. Z naší strany pro to uděláme maximum,“ dodává Waisser.

NOVÝ ŠŤASTNÝ DOMOV JE PLNÝ ZMĚN, KTERÉ POTĚŠÍ - SLAVIA POJIŠŤOVNA

Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění bylo podle statistik ČAP v loňském roce nejdynamičtěji rostoucím typem pojištění. Náš Šťastný domov přitom svoji poslední modernizaci prodělal už v roce 2018. Jeho nová verze, odpovídající současnému trendu v pojišťovnictví, proto byla žhavým tématem, ale i výzvou. Dnes Vám můžeme představit aktuální ročník Šťastného domova, opatřený letopočtem 2023. Charakterizuje jej lákavější cenotvorba s transparentnějšími parametry a vyššími limity plnění.

Dvanáctka už neplatí

Podle původních omezení jsme mohli pojistit pouze dvanáct FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ. Tohle už neplatí. Díky novele energetického zákona, který zvýšil limit pro domácí fotovoltaiku z 10 kW na 50 kW, jsme s radostí naše pojištění upravili. 

Problém byl ale v tom, že bychom při změně pojistných podmínek znevýhodnili historické klienty. S právníky jsme proto vymysleli cestu tzv. veřejného příslibu, který klienti mohou najít na našich webových stránkách, takže dnes už toto omezení neplatí jak pro nové zákazníky, tak i pro všechny stávající, kteří si tento produkt sjednali od roku 2018. V současnosti už si tedy mohou ve Slavii pojistit libovolný počet fotovoltaických panelů.

Základem je cenotvorba

I kdyby jakákoliv firma své produkty doslova pozlatila, vždy se její klienti budou v první řadě zajímat o jejich cenu. Samozřejmě v kontextu s tím, jakou službu za ní dostanou. Angličtina pro to má označení „value in money“. V Čechách jde o hodnotu nabízeného produktu a služeb v penězích. Jsme tedy u cenotvorby. V novém majetkovém pojištění Slavie jsme ji upravili tak, aby odrážela škodní průběh, a přitom byla pro klienty stále velmi atraktivní.

Největší pozornost jsme proto věnovali parametrům naší nabídky, a to především limitům k jednotlivým souborům pojištěných věcí. Jak v případě pojištění staveb, tak i pojištění movitých, či nemovitých věcí. Některá nejaktivnější konkurence v současnosti nabízí tzv. bezlimitní pojištění, které je na první pohled ohraničené pouze sjednanou pojistnou částkou. Při důkladnějším studiu VPP však zjistíte, že i tady některá logická omezení existují. Například pro peníze, cennosti a další podobné položky. My jsme se rozhodli pro naprostou transparentnost a tam, kde tyto limity máme, stávají se viditelnou součástí pojistné smlouvy. Jinak řečeno, klient ve Slavii musí zcela jednoznačně a hned od začátku vědět na co je pojištěn a za co si platí.

Zvyšujeme limity plnění 

Pro klíčová rizika a soubory pojištěných věcí budeme mít od začátku května v nových smlouvách stanovený limit plnění až do výše pojistné částky. Půjde zejména o riziko PODPĚTÍ A PŘEPĚTÍ, které zahrnuje nejenom náhlé výkyvy v elektrické síti, zapříčiněné poruchou v rozvodné soustavě, ale také bouřkou a nepřímým úderem blesku. Pokud z těchto příčin dojde k poruše nebo zničení koncových spotřebičů klientů, Slavia jim takovou výši škody nahradí. Podobné je to také u rizika ROZBITÍ SKEL, které doposud ohraničoval limit 200 tisíc korun v případě stavby a 150 tisíc korun v případě domácnosti. Nově budeme škodu plnit v obou případech až do výše sjednané pojistné částky. To samé pak platí i pro ŠKODY, ZPŮSOBENÉ ČINNOSTÍ ZVĚŘE. Z tohoto rizika se nejčastěji platí škody na fasádě, zateplení či plotu. 
U pojištění domácnosti klienti asi nejvíce ocení možnost navýšení limitů pro NEBYTOVÉ PROSTORY a CENNOSTI, a to v obou případech až do výše 300.000 Kč, což je mimochodem jeden z nejvyšších limitů na trhu. V porovnání s konkurencí jsme v tomto případě opravdu velmi velkorysí. Náhrada škody s výrazně vyššími limity, nebo až do výše celkové pojistné částky, platí i pro VANDALISMUS, KRÁDEŽE KOČÁRKŮ a podobně.

Dobrou zprávu máme také pro majitele JÍZDNÍCH KOL, které určitě potěší podstatné navýšení limitu plnění z 50 tisíc Kč na 120 tisíc Kč. V tomto případě samozřejmě musí mít cyklisté kolo schované v místnosti, která má příslušné parametry zabezpečení, což v praxi obnáší minimálně bezpečnostní zámek u dveří do kočárkárny nebo kolárny.

A to nejlepší na konec

Podstatnou informací je to, že ačkoliv Slavia své majetkové pojištění vylepšuje, neznamená to, že jej automaticky také zdražuje. V porovnání s konkurencí jsme si v rámci pojištění domácnosti vedli skvěle již v minulosti. Abychom vytvořili atraktivnější nabídku u pojištění staveb, domů a bytů, snížili jsme v tomto segmentu sazby zhruba o 17 procent.

Věřím, že Šťastný domov čeká ve Slavia pojišťovně stejně skvělá budoucnost, jako v případě jejího nedávno modernizovaného autopojištění, které lze už po několika týdnech bez nadsázky označit za špičku na českém trhu.

 


Lukáš Rozsypal 
produktový manažer 
Slavia pojišťovna

Upozornění na neférové jednání některých zámečnických společností

Pozor na nefér jednání, se kterým se jako klienti můžete setkat, pokud využijete jinou společnost, než kterou zajistí asistenční služba Allianz.

Upozorňujeme klienty, aby vždy v případě havarijní situace kontaktovali asistenční službu Allianz na telefonním čísle 241 170 000

V opačném případě se vystavujete riziku, že padnete do pasti firmě, která poskytuje předražené služby, a o cenách Vás informují až po provedení práce. Proto můžete navíc zaplatit nemalé peníze! V rámci asistenčního zásahu máte sice nárok na pomoc při havarijní situaci (například vytékající voda z potrubí) nebo když si zabouchnete dveře, avšak Allianz může poskytnout úhradu pouze do výše sjednaného limitu.

Allianz rekapituluje a připomíná:

 • zabouchnutí dveří s mechanickými zámky: v takovém případě zajistíme odemknutí. V případě ztráty nebo odcizení klíče, uhradíme práci a náhradní díly pro výměnu zámku do výše sjednaného limitu.  
 • zabouchnutí dveří s elektromechanickými zámky: poskytneme pomoc, pouze pokud se jedná o mechanické části těchto zámků.

V rámci asistenčních služeb má klient u produktu MůjDomov v jednom pojistném roce nárok na bezplatné využití 4 zásahů za rok a limit na jeden zásah je 5 000 Kč. V případě pojištění majetku u podnikatelů v pojistném produktu MojeFirma má klient nárok na 4 zásahy za rok a limit na jeden zásah je 8 000 Kč. Limit zahrnuje náklady na práci, materiál nebo náhradní díly sloužící k opravě a dále dopravu řemeslníka. V rámci celkového limitu jsou u pojištění MůjDomov náklady na náhradní díly (tzn. netýká se materiálu) při havarijní situaci omezeny částkou 700 Kč za jeden zásah.

Víte co dělat, když získané odškodnění po dopravní nehodě nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám?

Dopravní nehody jsou pro všechny zúčastněné strany traumatizující a finančně náročné. Zákony většiny zemí stanoví právo poškozených na odškodnění za škody způsobené při dopravní nehodě. Avšak, co se stane, když získané odškodnění nevyhovuje poškozenému a jeho potřebám? V článku, který jsme pro Vás připravili na Poradně poškozeného se podíváme na problematiku revize získaného odškodnění po dopravní nehodě.

Běžně se stává, že nás kontaktují účastníci dopravních nehod, kteří požadují ověření, že jejich nároky byly posouzeny relevantně. Pro paní Renátu se nám podařilo získat dodatečně odškodnění ve výši dalších 2 433 041 Kč.

Paní Renáta utrpěla při nehodě na motorce poranění páteře a dodnes se s ošklivými následky nehody potýká. Přečtete si celý článek.
https://www.poradnaposkozeneho.cz/novinky/po-revizi-ziskaneho-odskodneni-jsme-pro-tezce-zranenou-motorkarku-vymohli-dalsich-2-433-041-kc

Martin Hruška
Manažer Marketingu & SME
European Compensation Services s.r.o.

„Partner poradců, kteří svou práci berou vážně.“

V Rusku a Bělorusku nebude platit povinné ručení

Od 1. 6. 2023 nebude Rusko a Bělorusko součástí států, ve kterých platí povinné ručení. V případě cest do těchto států tedy nebude platit námi vydaná zelená karta.

Zelená karta nebude platná ani v případě, kdy na ní nebudou přeškrtnuty mezinárodní poznávací značky RUS a BY.  Tento krok se týká klientů všech evropských pojišťoven, nikoli jen klientů Directu.

Pokud se do těchto destinací chystáte, je potřeba uzavřít hraniční pojištění.Důvodem tohoto kroku je vojenská agrese na Ukrajině a následné uvalené sankce na Rusko a Bělorusko. Ty zkomplikovaly provoz vozidel i finanční transfery mezi oběma stranami. To vše omezuje akceschopnost zelenokaretního systému. Proto začaly státy Evropského hospodářského prostoru vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty.

Pojištění auta roku 2022? Podle kilometrů

Uplynulý rok potvrdil růst zájmu českých řidičů o pojištění s cenou dle ujetých kilometrů. Již třetí rok za sebou se nejrychleji rostoucí pojišťovnou stala Pillow, která Čechy naučila jednou za rok vyfotit tachometr pomocí mobilní aplikace.

Tři roky s legendárním pojištěním

Pillow pojišťovna v roce 2020 způsobila malou revoluci na trhu s pojištěním. Jako první a stále jediné se jí podařilo snížit počet stran pojistných podmínek na pouhých 7 stran a celá pojistná smlouva se vešla na jedinou stranu. „Na rozdíl od jiných pojišťoven jsme zrušili nevýhodné balíčky pojištění a nahradili je volitelnou skládačkou,“ vzpomíná Martin Podávka, produktový guru Pillow pojišťovny a vysvětluje i důvod. „Balíčky často obsahují i nepotřebné části a klienti jsou tak nuceni platit i za nepotřebné části. A to samozřejmě zvyšuje cenu pojištění.“ V oblasti ceny přišla Pillow pojišťovna jako první s přístupem, kdy v pojistné smlouvě je uvedena i cena za jeden kilometr. Pokud klient ujede více či méně než na počátku odhadl, ihned ví, kolik je třeba doplatit nebo kolik mu naopak pojišťovna vrátí zpět.

 

Od uvedení přelomového pojištění se Pillow stala nejrychleji rostoucí neživotní pojišťovnou na trhu. Každé čtvrtletí překonávala v rychlosti růstu své konkurenty a rok 2022 přinesl ještě jedno nové prvenství. Kromě prvního místa v relativním růstu (téměř zdvojnásobení počtu pojištěných vozidel) se Pillow stala i absolutní jedničkou růstu. Během roku 2022 zvýšila počet pojištěných vozidel o 60 060 kusů a předběhla v růstu i mnohem větší pojišťovny.

 

Počáteční nedůvěru vystřídal obrovský zájem

Na počátku klienti i poradci přistupovali k pojištění s cenou dle ujetých kilometrů s nedůvěrou. Lákala výrazná úspora peněz, která dosahuje až 40 % oproti obyčejnému povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění. „Obava klientů plynula z povinnosti jednou za rok vyfotit tachometr se stavem kilometrů,“ prozrazuje Marcel Beno, procesní mág Pillow pojišťovny. „Brzy ale zákazníci zjistili, že celý úkon pomocí mobilní aplikace trvá necelou minutu, a to rozhodlo o obchodním úspěchu nového pojištění.“ Výhodou je, že aplikaci si může stáhnout každý i bez sjednaného pojištění a ihned si tak vyzkouší, jak snadné je vyfotit počítadlo kilometrů.

 

Čím vyšší inflace, tím větší úspora

Čím vyšší je růst inflace, tím větší cenové nůžky se rozevírají mezi běžným pojištěním a pojištěním dle kilometrů pro nízkonájezdová vozidla. Platí jednoduché pravidlo: v okamžiku, kdy s vozidlem jeho majitel najezdí ročně méně než 12 tisíc kilometrů, pojištění dle kilometrů se ve většině případů vyplatí. A výše úspory se v čase bude i nadále zvětšovat. „Majitelé vozidel s průměrným a podprůměrným nájezdem by tak měli zpozornět. Pokud již dnes nevyužívají pojištění s cenou dle kilometrů, pak pravděpodobně zbytečně přeplácejí svou současnou pojistku,“ uzavírá Martin Podávka.

 

 

 

K. Waisser: Slavia pojišťovna vstoupila do roku 2023 silnější

Rok 2022 považuje předseda představenstva a generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser za přelomový. Říká, že z období, kdy celou ekonomiku ovlivňoval covid, jsme se překlopili do válečného stavu, který vyvolává hodně emocí. V Čechách jde však zatím spíš o ticho před bouří.

Pokud opravdu zabouří, může uhodit i do pojišťovnictví?

Pojišťovnictví naštěstí tolik krizím nepodléhá. Ochranu svého zdraví a majetku potřebují mít lidé zajištěnou bez ohledu na to, zda je zrovna okolo nich klid nebo bouřka. V bouřlivých dobách se navíc význam pojištění ještě zvyšuje.

 

Co vás vede k tomuto optimismu?

Na jedné straně na trh přichází menší množství nově vyrobených vozidel a stavebnictví se kvůli nedostatku materiálů potýká s problémy kolem dokončování projektů. Na druhé straně ale neživotní pojištění vykazuje desetiprocentní růst. A to není malé číslo. Mimo jiné se do něho promítá i to, že si majitelé nemovitostí, jejichž cena se neustále zvyšuje, stále více uvědomují význam jejich kvalitní pojistné ochrany.

Jaký byl loňský rok pro Slavii?

Ve Slavii jsme vloni museli nahradit výpadek zdravotního pojištění cizinců. Přiznám se, že v prvních týdnech loňského roku jsem na naše prodejní čísla hleděl s určitými obavami. Na jeho počátku jsme totiž zaznamenali také několik dalších regulačních zásahů, které omezily prodej naší novinky PRO Zdraví. V případě tohoto nelogicky zmonopolizovaného produktu jsem stále přesvědčený, že pravda je na naší straně, ale požadavkům z ministerstva vnitra jsme se museli přizpůsobit.

Takže úspěch?

Přes všechny tyto překážky Slavia vstoupila do roku 2023 silnější a stabilnější než kdykoliv předtím. Podařilo se nám nebýt závislí na regulovaných produktech, protože jsme zvýšili prodejní čísla v našich klíčových odvětvích jako je pojištění motorových vozidel, pojištění průmyslových rizik, privátního majetku, ale i cestovní pojištění.

 

Jaké máte přání do roku 2023?

Doufáme, že v roce 2023 se znovu vrátí zdravotní pojištění cizinců zpět do normálního stavu a monopol bude opět nahrazen volným trhem. Podle toho, co se dozvídáme od našich bývalých klientů a obchodních partnerů, tak stávající situace nevyhovuje ani jim. A samozřejmě také doufám, že se příští rok podaří stabilizovat stávající rozkolísanou situaci a že se naše země, Evropa a potažmo i svět vrátí do kolejí běžnějšího života.

Vláda zavádí možnost řídit auto už od 17 let

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

„Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

 

Oproti minulému volebnímu období, kdy se novela bodového systému zadrhla v Poslanecké sněmovně, obsahuje návrh zákona dvě novinky: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. „V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

 

Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit. Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky. Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.

 

Podle předběžných údajů zemřelo při dopravních nehodách v loňském roce 468 lidí, těžce zraněných pak bylo 1 691. Nejčastější příčinou smrti na silnicích byla nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě nebo nevěnování se řízení. I přes klesající trend počtu usmrcených se stále jedná o vysoké a tragické číslo.

 

Strategie BESIP z roku 2021 si proto klade za cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí na silnicích na polovinu. Shodný cíl mají nejen státy Evropské unie, ale i státy OSN. „Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je aktualizace sankcí a bodového systému, který u nás byl zaveden už v roce 2006 a od té neprošel zásadnější úpravou. Návrh ale obsahuje i důležité preventivní nástroje v podobě L-17 a řidičského průkazu na zkoušku,“ uzavírá ministr dopravy Martin Kupka.  

Pavel Wiesner je předsedou představenstva ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) jmenovala nového předsedu představenstva Pavla Wiesnera, který nahradil dlouholetého šéfa společnosti Jaroslava Besperáta. Ten náhle zemřel 20. prosince 2022 ve věku 51 let.

Pavel Wiesner, dosavadní ředitel Úseku podnikatelských rizik, se stal novým předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny. V ČPP působí na různých pozicích již 22 let. Perfektní znalost fungování společnosti je v osobě jejího nového šéfa tím nejlepším příslibem pro pokračování úspěšného rozvoje České podnikatelské pojišťovny.

„Zesnulého Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě, budu se snažit navázat na jeho odkaz a pokračovat v budování a rozvíjení férové, přátelské pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery. Zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP je v současné ekonomicky složité době tou největší výzvou,“ uvedl Pavel Wiesner.

Za dvacet let působení Jaroslava Besperáta, který posledních 12 let pojišťovnu také vedl, ČPP zvětšila svůj obchodní obrat více než šestkrát. Za rok 2021 dosáhl roční předpis pojistného více než 12 miliard korun. Svými odbornými znalostmi, obchodním talentem a vyjednávacími schopnostmi si Jaroslav Besperát získal uznání mezi vrcholovými manažery v oboru. Byl dvojnásobným držitelem titulu Pojišťovák roku a také Manažerem roku v odvětví Bankovnictví, pojišťovnictví a poradenství. Během svého působení ve vedení České podnikatelské pojišťovny prosadil řadu změn, které vedly k tomu, že se ČPP zařadila mezi přední pojišťovny v ČR.

Pavel Wiesner v pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví. Od roku 1998 působil v Kooperativě na Úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do ČPP. Svou kariéru v ČPP zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let dosáhl pozice ředitele úseku. Od ledna 2023 je předsedou představenstva ČPP.

menováním Pavla Wiesnera šéfem ČPP zůstává představenstvo společnosti stále tříčlenné. Nejpozději do dvou měsíců bude doplněno o čtvrtého člena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.