S A F E T Y S E R V I S

GIRO Pičín 2.6.2024 - závod horských kol

Jako partner dětského cyklistického týmu BSK JUNIORS TEAM si ...


GIRO Pičín 2.6.2024 - závod horských kol

Jako partner dětského cyklistického týmu BSK JUNIORS TEAM si ...


V dubnu 2024 spustila Allianz pojišťovna aktualizovaný věrnostní program ...

Program je dostupný pro nové i stávající klienty, vznik a ...


Povinnost sjednání povinného ručení od 1.4.2024

Od 1.4.2024 je účinný nový zákon o pojištěn ...


Pojistné události

Když se něco stane, pomůžeme

Nejčastější příčiny dopravních nehod:
nesprávný způsob jízdy
0%
nedání přednosti
0%
nepřiměřená rychlost
0%
nesprávné předjíždění
0%
Jsme připraveni řešit ve smyslu:

  • správné formulace vznesení nároku vůči pojistiteli
  • kontroly celého průběhu řešení škodní události
  • revize správnosti výpočtu na náhradu škody
  • případné intervence u příslušného pojistitele
  • právního rozkladu sporných případů
Náš tým

Jsme tady pro Vás

Helena Búryová

jednatelka

Helena Búryová

tel. +420 603 212 530
helena.buryova@safetyservis.cz

Ondřej Búry

jednatel

Ondřej Búry

tel. +420 603 564 291
ondra.bury@safetyservis.cz

Josef Vošahlík

pojistný poradce, specialista

Josef Vošahlík

tel. +420 606 694 482
josef.vosahlik@safetyservis.cz

Gabriela Hrubá

asistentka, poradce autopojištění

Gabriela Hrubá

tel.: +420 603 564 290
gabriela.hruba@safetyservis.cz
Získejte optimální krytí

Pojištění občanů

Životní pojištění

Poradíme vám tak, aby vyplacené plnění ulehčilo situaci v případě úrazu, invalidity nebo zabezpečilo rodinu v případě smrti.

Cestovní pojištění

Pokryje vše nečekané, od pojištění léčebných výloh, akutního zubního ošetření, úrazového pojištění až po cestovní asistenci.

Právní ochrana

Pomůže vám hájit svá práva. Poradenství, kontrola smluv, zastoupení advokátem, poplatky za soudní řízení.

Pojištění majetku

Pojistit můžete celý soubor nemovitostí na vašem pozemku, stavbu, movitý majetek v domácnosti, elektroniku.

Pojištění odpovědnosti

Pojistíte újmu třetí osobě, újmu na zdraví, majetku i finančních škodách při vedení domácnosti, souvisejících s nemovitostmi.

Pojištění domácích zvířat

Pomůže s úhradu nákladů na léčbu za vašeho mazlíčka, součástí může být úhyn či odpovědnost za způsobené škody.

Pojištění vozidel

Můžete sjednat zákonné povinné ručení nebo také havariní pojištění, využít asistenční služby a celou řadu připojištění.

Pojištění plavidel

Pojistíte odpovědnost při provozu jachty, motorového člunu, skůtru, případně i havariní pojištění či úraz posádky.

Kybernetická rizika

Obsahuje zejména právní ochranu, finanční náhradu škody a asist. při zneužití identity, platební karty a dalších..

Minimalizujte rizika

Pojištění firem a podnikatelů

Pojištění majetku

Kompletně ochrání váš movitý i nemovitý majetek před předvídatelnými i náhodnými jevy. Lze sjednat řadu speciálních pojištění.

Pojištění odpovědnosti

Kryje škodu či újmu z podn. činnosti, vadným výrobkem, poskytnutou službou, vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, na věcech zam..

Pojištění měst a obcí

Vypracujeme analýzu rizik a doporučíme vhodná majetková pojištění vč. odpovědnosti za škodu pro pokrytí všech rizik.

Flotilové pojištění vozidel

Ve flotile máte přehled o všech svých vozidlech na jedné pojistné smlouvě, ať jde o osobní či nákladní vozidla, autobusy a další, za výhodnéjších podmínek.

Pojištění pohledávek

Rizika spojená s platební neschopností odběratele, platební nevolí nebo insolvencí dodavatele lze takto přesunout na pojišťovnu.

Pojištění přerušení provozu

Kryje fixní náklady vzniklé po dobu omezení nebo přerušení podnikatelské činnosti. Především se jedná o platy zaměstnanců, nájemné, splátky, ušlý zisk atd..

Zemědělské pojištění

Kromě majetku a odpovědnosti také poj. strojů, plodin, lesních porostů, hospodářských zvířat, psů, ekologických rizik a další..

Profesní odpovědnost

Pokrývá škody způsobené třetí osobě v souvislosti s výkonem své profese. Ze zákona ho musí mít lékaři, advokáti, daňoví poradci, auditoři, znalci atd..

Odp. z výkonu povolání

Chrání pojištěného před neúmyslně způsobenou škodou svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Výplata je až do výše 4,5 násobku hrubého příjmu zaměstnance.

Pojištění odpovědnosti D&O

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O) kryje osobní odpovědnost těchto členů (člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel), vyplývající z výkonu jejich funkce pro případ uplatnění nároku na náhradu škody. Pojištění kryje hlavně finanční škody, ale také právní zastoupení.

19430

Uzavřených smluv

5711

Obsloužených klientů

20

Let na trhu

4

Členové týmu